Breddat styre ger stabilitet


Tn på webben 2023-05-06

Raymond Moube, Anita Mattsson, Marie Åkesdotter och Mats Lindblom
Bild:TN
Raymond Moube, Anita Mattsson, Marie Åkesdotter och Mats Lindblom

Ordet lagom är ett signum för Sverige. I vårt land gillar vi att komma överens och att flertalet fått vara med och säga sitt. Lite slarvigt skulle man kuinna säga att vi är kompromissernas nation. Många viktiga politiska frågor har fattats i bred politisk enighet. Exempel på edtta är pensioner, försvaret och den grundläggande skattepolitiken. I dessa frågor får inte ett politiskt parti igenom hela sin politik utan delar från alla, leder till en helhet. 

Tyresö går nu in i en sådant brett samarbete i kommunpolitiken. Här är det politiska partier som ska samarbeta för att skapa ett ansvarsfullt och stabilt mittenstyre. Det nya är att Centerpartiet ansluter sig till Sociadlemokraterna, Miljöpartiet och Liberalernas styer. Tyresösamarbetet som den nya koalitionen kallar sig, ska jobba i god dialog med tyresöbornas bästa i fokus. 

I ekonomiskt kärva tider är det bra med breda koalitioner. Den nuvarande majoriteten med SOcialdemokraterna i spetsen har gjort viktiga satsningar på skolan och äldreomsorgen. Det börjar nu märkas genom till exempel bättre meritvärde i skolan. 

Tyvärr verkar inte kommunerna få någon draghjälp av staten. När den moderata finansministern Elisabeth Svantesson presenterade regeringens budget lös nödvändiga ytterligare statsbidrag till kommunerna med frånvaro. 

Budskapet var att regeringen ska avvakta och återkomma. Det är inget för den som vill att våra barn ska ha en bra utbildning här och nu. Och det är ett riktigt dåligt beslut för de äldre i omsorgen. 

Därför är det bra att Socialdemokraternas Anita Mattsson sitter vid rodret i Tyresö. Hon har de senaste åren sett till att hålla hårt i pengarna och det gör att Tyresö kan ge kostnadstäckning i skolverksamheten. På senate kommunfullmäktige kunde beslut fattas att fondera 50 miljoner kronor för sämre tider. Det skapar en tryggare farmtid. Förhoppningar är att det nya Tyresösamarbetet fortsätter på den inslagna vägen, har framtiden i fokus både avseende våra barn men också kopplat till den stora ödesfrågan som rör klimatet. Det nya styret borde också involvera tyresöborna mer. Testa av stora politiska frågor i dialog med tyresöborna. Det skulle ge Tyresösamarbetet till en ytterligare nivå.