Söndagen den 14 augusti 2022 - klockan 09:29

Spaden i marken för Fårdalas nya stall


Tn på webben 2021-11-16

<span id=\
Bild:Tyresö Nyheter
Louise Bergman från samhällsbyggnadskontorets projektavdelning, Anita Mattsson (S), kommunstyrelsens ordförande samt Håkan Bohman, Tyresö Ryttarförenings ordförande tar första spadtaget.

<span id=\
Bild:Tyresö Nyheter
Här kommer snart ett nytt stall stå. När det är färdigt rivs det gamla.

<span>Anita Mattsson på hästen Mikka. T.v. Cecilia Alm styrelseledamot, t.h. Sara Spånt, v. ordf.</span><div><span> </span></div>
Bild:Tyresö Nyheter

Anita Mattsson på hästen Mikka. T.v. Cecilia Alm styrelseledamot, t.h. Sara Spånt, v. ordf.

 


Under flera år har frågan om ett nytt stall diskuterats och utretts av Tyresö kommun. Med stor glädje togs den 8 oktober det första spadtaget till Fårdalas nya stall. Arbetet kommer att pågå under ett år och stallet beräknas preliminärt vara inflyttat i oktober 2022. 

För Tyresö ryttarförening, som är en av Stockholmsregionens största ryttarföreningar med ett besökssnitt av omkring 500 elever i veckan och flera hundra i kö, har byggstarten varit efterlängtad. Under flera år har man efterfrågat ett nytt stall som ska kunna erbjuda bättre lokaler både för föreningens medlemmar och även för hästarna. Det nuvarande stallet uppfyller inte dagens djurskyddskrav och är inte heller godkänt av arbetsmiljöskäl.

Det nya stallet kommer att ha bland annat boxplatser för hästarna och ett anpassat golv som är bättre för djuren. Byggnaden kommer också ha bättre utrymmen för personal och elever med bland annat ett uppvärmt omklädningsrum.

Håkan Boman, ordförande Tyresö Ryttarförening:
-Vi är jätteglada för att bygget av ett nytt stall äntligen har kommit i gång så att våra hästar, vår personal och våra medlemmar äntligen kan få en bra miljö att jobba och vistas i. Vi ser det nya stallet som ett första steg på vägen till en modern ridanläggning i Tyresö

Det framtida stallet kommet att ligga strax intill det befintliga stallet och ridhuset. Det gamla stallet rivs när det nya står klart i oktober 2022.

Anita Mattsson (S), kommunstyrelsens ordförande, är glad över att byggnationen äntligen är igång:
Äntligen sätter vi spaden i marken och jag vill tacka Tyresö ryttarförening för ett bra samarbete. Vi är glada över att äntligen kunna erbjuda en av Tyresös mest populära föreningar mer ändamålsenliga lokaler som kommer vara till nytta för många barn och ungdomar och bättre för hästarna.

2019 sa kommunfullmäktige ja till att stallet fick byggas till en kostnad av 48 miljoner kronor.


Skriv utMest lästa

Nytt nummer av Tyresö nyheter