Lördagen den 15 augusti 2020 - klockan 03:29

Stora arbetsmiljöproblem och social dumpning på bygge i Tyresö


2016-05-16


I Tyresö ökar nu byggtakten markant, efter att ha varit stiltje en längre tid. På arbetsmarknaden i Sverige ska svenska löner och arbetsvillkor gälla. På bygget vid Töresjövägen, där Byggvesta ska uppföra 76 ungdomslägenheter kan Tyresö Nyheter nu avslöja att så inte är fallet. I början av maj besökte fackförbundet Byggnads det pågående bygget och larmar om en byggarbetsplats med stora säkerhetsbrister och arbetskraft som utnyttjas och tjänar så lite som 15 kronor i timmen.


Det är på kvarteret Pluto, vid Töresjövägen 1, som Tyresös nya hyresrätter just nu byggs. När Byggnads besökte arbetsplatsen arbetade cirka 70 byggnadsarbetare från Polen. De uppgav att de tjänar 1200 polska Zloty i månaden vilket motsvarar cirka 2500 kronor, en summa som bekräftas av platschefen. På en månad med 174 arbetstimmar betyder detta cirka 15 kronor i timmen.

– De här är helt oacceptabelt. Det är ännu ett fall av social dumpning. I Sverige ska det gå att leva på sin lön, säger Lars Holmström, ordförande Byggnads Stockholm–Gotland.

Byggherren för de 76 hyreslägenheterna har ingen egen personal anställd utan har anlitat underentreprenörer från Polen vilka saknar kollektivavtal.

– Vi välkomnar utländsk arbetskraft i byggbranschen men ingen människa ska utnyttjas. Den här lönedumpningen förstör inte bara för den enskilda människan utan även för hela branschen när seriösa företag med kollektivavtal konkurreras ut, säger Lars Holmström.

Byggnads Stockholm–Gotland kräver att de polska företagen på kvarteret Pluto tecknar kollektivavtal och har därför uppmanat och kallat dem till avtalsteckning. Kollektivavtal garanterar de polska byggnadsarbetarna avtalsenliga löner.

– Vi vill ha ordning och reda i branschen, och det får vi med kollektivavtal, säger Lars Holmström.

Förutom lönedumpning konstaterades en rad övriga säkerhets- och arbetsmiljöbrister på arbetsplatsen. 26 av de polska byggnadsarbetarna bor tillfälligt i barackerna, som har bristande utrymningsvägar och gemensamma lunchutrymmen som är för trånga. Det tillfälliga boendet är inte heller anmält till Brandförsvaret vid vårt besök.

Det noterades även flera säkerhetsbrister som kan vara direkt livsfarliga på arbetsplatsen. Bland annat saknades i flera fall skyddsräcken och fallskydd på byggnationen. Det förekom också mycket tunga lyft av betongplattor som utfördes på allmän gata utan avspärrningar, något det också saknades polistillstånd för.

– Ingen ska behöva dö på jobbet, så enkelt är det. Vi har sett alldeles för många arbetsplatsolyckor den senaste tiden och vi vill inte att nästa ska ske i Tyresö, säger Lars Holmström.


Skriv utMest lästa

Nytt nummer av Tyresö nyheter