Fredagen den 3 juli 2020 - klockan 16:25

Stora hål i ekonomin för Tyresös grundskolor


2017-11-30

Jannice Rockstroh (S), barn-och utbildningsnämndens gruppledare är oroad över de kraftiga nedskärningar som väntar i Tyresös grundskolor.
Jannice Rockstroh (S), barn-och utbildningsnämndens gruppledare är oroad över de kraftiga nedskärningar som väntar i Tyresös grundskolor.


I september visade Tyresös skolor ett underskott på nära 14,5 miljon kronor. Tre gånger så mycket som samma tid föregående år. Då utfärdades ett inköp- och vikariestopp för tre skolor och effektiviseringar gjordes.

Sedan 2015 fram till 2017 har grundskolan haft svårt att ha en budget i balans. Cirka 24 miljoner har krävts i effektiviseringar under åren och i september redovisades ett ytterligare underskott på cirka 14,5 miljoner för Tyresös skolor. Barn och utbildningsförvaltningen nämner att underskottet bland annat beror på ökade lönekostnader vid nyanställningar för lärare som slutat samt ökade kostnader för hyra, städ och skolmat. Fram till årsskiftet räknar förvaltningen med att åtgärder som initierats efter sommaren, resulterar i att underskottet halveras.Det betyder att underskottet vid årets slut hamnar på cirka sju miljoner kronor.

 Socialdemokraternas gruppledare i barn- och utbildningsnämnden, Jannice Rockstroh (S) tycker att underskottet är alarmerande och att riskanalyser saknas.

 -Skolornas underskott på över 14 miljoner ska halveras på tre månader, berättar hon. Mindre pengar till våra skolor, betyder färre lärare och kringresurser, den ekvationen är enkel. Konsekvenserna av de omfattande nedskärningarna som nu krävs, oroar mig.

 Enligt förvaltningen kan det komma att bli en kvalitetsfråga med alltför många effektiviseringar på Tyresös skolor. Vissa områden som lokaler, kompetensutveckling och personalkostnader i förhållande till nyckeltal ska ses över och ges förslag till effektiviseringar.

 - Trots att Tyresös grundskolor gör kraftiga underskott, betygsresultaten sjunker och vi har bland den lägsta lärartätheten i Sverige, är den moderatledda alliansen passiv. Det är alarmerande. Tyresös moderater tycker tydligen att Tyresös barn kostar för mycket. Jag håller definitivt inte med och vill se en annan inriktning för Tyresös barn och våra skolor. Vi socialdemokrater vill investera i kunskap istället för att genomföra fler nedskärningar, avslutar Jannice.

 

Skriv utMest lästa

Nytt nummer av Tyresö nyheter