Fredagen den 2 juni 2023 - klockan 07:56

Styret i Tyresö kommun ombildas


Tn på webben 2023-04-20

Fv: Raymond Moube (C), Anita Mattsson (S), Marie Åkesdotter (MP), Mats Lindblom (L)
Bild:Tyresö Nyheter
Fv: Raymond Moube (C), Anita Mattsson (S), Marie Åkesdotter (MP), Mats Lindblom (L)

Centerpartiet går in i styret för Tyresö kommun tillsammans med Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet för mandatperioden 2023-2026. I pressmeddelandet som skickats ut samlas man under namnet Tyresösamarbetet för att skapa ett ansvarsfullt och stabilt mittenstyre.

Från och med idag blir Centerpartiet en del i det blocköverskridande samarbetet (Tyresösamarbetet) där Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet ingår. Beslutet för detta tas ikväll på kommunfullmäktiges sammanträde. 

- Centerpartiet tycker att det är glädjande att kunna ingå i styret och kunna arbeta med att få fram vår politik. Det finns goda dialoger oss partier emellan och samsyn om viktiga frågor för Tyresöborna. Jag är glad över den tydliga samarbetsviljan och möjlighet att driva frågor som är viktiga för oss, säger Raymond Moube (C), gruppledare för Centerpartiet.

 - Det är glädjande att vi nu kan få till ett stabilare styre under kommande år. Vi har haft en god dialog mellan partierna, och den fortsätter nu framgent, säger Anita Mattsson (S) kommunstyrelsens ordförande.

Från alla partier i Tyresösamarbetet finns det en posotiv känsla. Hela processen har bestått av en god dialog och det finns en optimism om att få sätta igång och arbeta för Tyresöbornas bästa. 

- Det är med stor glädje vi nu välkomnar Centerpartiet in i det politiska styret i kommunen. Med ytterligare ett mittenparti i styret kommer våra möjligheter att driva liberala frågor och bra miljöpolitik öka, säger Mats Lindblom (L), vice ordförande i kommunstyrelsen.

- Miljöpartiet välkomnar Centerpartiet i styret av Tyresö kommun. Tillsammans blir vi starkare. Vi ser fram emot att samarbeta för ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart Tyresö. Det är bråttom att ställa om. Alla beslut vi fattar i kommunen behöver vara i linje med målen i Parisavtalet och Agenda 2030, säger Marie Åkesdotter (MP), gruppledare för Miljöpartiet.

 


Skriv utMest lästa

Nytt nummer av Tyresö nyheter