Torsdagen den 4 juni 2020 - klockan 15:12

Sveriges första utbildning till Elbilstekniker!


Tn på webben 2019-06-10


Det nya styret presentar nu satsningar på Tyresö gymnasium. Pengar avsätts i budgeten för att utveckla programutbudet på gymnasiet. Det är i första utveckling av Sveriges första gymnasieutbildning till elbilstekniker och en vidareutveckling av E-sportprofilen som ska göras under 2020.

Efter några tuffa år för Tyresö gymnasium har nu trenden vänt och antalet sökande elever ökar och nu har styret med S, Mp och L valt att satsa för att ytterligare förstärka den positiva trenden.  

Det är beslutet om att fasa ut bygg- och anläggningsprogrammet som möjliggör satsningar på ett utvecklat programutbud. I och med det beslutet gav gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i uppdrag till förvaltningen att utreda nya program i gymnasiets utbud.

Förslaget om att starta en utbildning till elbilstekniker kommer från lärarna på fordonsprogrammet. Även idén om att starta en nationell E-sportutbildning är det lärarna och ledningen på gymnasiet som har kommit med. Båda vann gehör hos politikerna i nämnden och nu avsätts pengar i budgeten för att utveckla programutbudet.

Christoffer Holmström (S), ordförande i nämnden, menar att det är helt i linje med det utvecklingsarbete som påbörjats för Tyresö gymnasium.

– Det är jättekul att vi nu har både lokaler och ekonomi för att kunna utveckla gymnasiet, säger han. Båda de här förslagen passar perfekt in i de planer som finns om att satsa på ett gymnasium som erbjuder unika utbildningar med hög spetskompetens. Gymnasiet har stor utvecklingspotential och nu finns det en härlig framåtanda bland lärare och ledning som det gäller att ta tillvara på.

Agneta Hansson (L), vice ordförande i nämnden, hoppas att satsningen ska sätta Tyresö gymnasium på kartan på en marknad som är konkurrensutsatt.

– Jag ser det här som ett första viktigt steg för att utveckla Tyresö gymnasium till det naturliga valet för fler gymnasieungdomar. Gymnasiemarknaden är idag svår att hävda sig på, men jag är helt övertygad om att den här satsningen tillsammans med gymnasiets höga kvalitet kommer att göra Tyresö ännu mer attraktivt.

Peter Söderlund (Mp), gruppledare, menar att det är viktigt att Tyresö kan bidra till ett mer hållbart samhälle.

– Vi behöver alla bidra på olika sätt till ett hållbart klimat, säger han. Det här är ett sätt för oss att både utveckla gymnasiet och samtidigt bidra till bättre förutsättningar för att möjliggöra en fossilfri framtid. Menar vi allvar med att fler ska välja elbilar måste det också finnas möjligheter att ta hand om bilarna. 


Skriv utMest lästa

Nytt nummer av Tyresö nyheter