Måndagen den 16 september 2019 - klockan 15:12

TUFF´s lyckade integrationsprojekt - Nu ett år!


2018-12-14

Utanför Prinsvillan i Tyresö
Bild:TUFF
Utanför Prinsvillan i Tyresö

Utflykt till Waxholm med skärgårdsbåt
Bild:TUFF
Utflykt till Waxholm med skärgårdsbåt

Besök vid musteriet.
Bild:TUFF
Besök vid musteriet.

Ett av många onsdagsmöten i TUFF-lokalen
Bild:TUFF
Ett av många onsdagsmöten i TUFF-lokalen

På vanding i Tyresöskogen
Bild:TUFF
På vanding i Tyresöskogen

Hösten 2017 startade Tyresö Ulands- och Fredsförening (TUFF) ett projekt för att bidra till nyanländas integrering i Tyresö

Sedan dess har de haft möten nästan varenda onsdagskväll, även under sommaren.

- Det övergripande syftet är att utveckla de nyanländas kunskaper i svenska språket, berättar ordförande Lisa Norgren Benedictsson, men också att ge information om svenskt samhällsliv, historia och kultur och inte minst att hitta vägar in i samhället.

Konceptet har varit det samma från början: en timmes organiserad aktivitet och en timmes fika med spontana samtal och diskussioner.

- Under de allra första mötena bjöd vi in många personer med egna erfarenheter som invandrare. De berättade sina historier, hur de upplevt mötet med det nya landet, hur de kämpade för att lära sig språket och komma in i samhället. De uppmuntrade ”våra” ungdomar och gav många tips och råd. Vi hade också representanter från näringslivet som föreläste om arbetsmarknaden och bl a om vad chefer tittar på och söker vid anställningar.

För att få de nyanlända så aktiva som möjligt, övergick de sedan till att dela upp sig i mindre grupper och där jobba utifrån en enkel text om något aktuellt ämne, t ex demokratibegreppet, svensk parlamentarism och partiväsende, kvinnodagen med mera.

- Vi brukar läsa texten tillsammans, gå igenom svåra ord och uttryck, träna på uttal och kika lite på grammatiken. Därefter diskuteras ämnet utifrån texten. Stämningen är god och förlåtande och det blir många skratt.

Deltagarna har kommit från Afghanistan, Etiopien, Eritrea, Somalia och Syrien. Åldrarna har spänt från 16 till ungefär 25 år.

- Deras livsöden och bakgrunder skiljer sig åt ganska mycket. För att öka de ungas förståelse för varandra har vi vid ett par tillfällen haft gäster som hållit föredrag om några av
hemländerna, berättar Lisa.

Med glädje har TUFF-medlemmarna kunnat se en god utveckling hos de unga, både vad gäller det svenska språket och anpassningen till samhället.

- Samtliga (!) lyckades ordna sommarjobb och flera har fortsatt jobben under hösten, vid sidan om fortsatta studier. Senaste veckorna har vi öppnat dörren till cirka 15 nya deltagare som vi just nu håller på att lära känna och få ihop till ett bra gäng. Det känns väldigt roligt och det är mycket berikande för oss alla, menar Lisa.


FAKTA:
TUFF - Tyresö Ulands- och Fredsförening
kontakt@tuff.nu
Medlemskap: 200 kr pg 160137 - 6  
www.tuff.nu


Skriv utMest lästa

Nytt nummer av Tyresö nyheter