Fredagen den 3 juli 2020 - klockan 15:59

Tyresö gymnasiesärskola utvecklas!


Tn på webben 2019-11-13

Läraren Petronella Lundberg är en av de som utvecklar Tyresö Gymnasiesärskola.
Läraren Petronella Lundberg är en av de som utvecklar Tyresö Gymnasiesärskola.

För att fortsätta vara en gymnasiesärskola i regionens framkant utvecklar nu gymnasiesärskolan på Tyresö gymnasium sin verksamhet. Bland annat har ett arbete inletts med ämnesövergripande projekt. Där eleverna i flera olika ämne fördjupar sig inom ramen för projektet.

För att fortsätta vara en gymnasiesärskola i regionens framkant utvecklar nu gymnasiesärskolan på Tyresö gymnasium sin verksamhet. Bland annat har ett arbete inletts med ämnesövergripande projekt. Där eleverna i flera olika ämne fördjupar sig inom ramen för projektet.

Läraren Petronella Lundberg, som nyligen kom till Tyresö gymnasium från Strängnäs via Tumba och Södertälje, har också inlett ett internationellt samarbete. Det kommer att drivas inom ramen för EUs Erasmusprogram. Som finansieras av EU i syfte att stärka Europeiska utbyten inom utbildning, ungdom och idrott.

– Jag arbetade mycket med internationella frågor i Strängnäs, berättar hon. Så det blev naturligt att använda mina erfarenheter och kontakter för att driva igång ett internationellt samarbete. I ett första steg kommer fyra lärare att åka över till Lettland för att se hur samarbetet kan ske.

– Till en början kommer vi att se hur vi kan starta upp utbytet och hur vi kan koppla det till vår APL och verksamhet, fortsätter Petronella. Sedan är planen att minst två elever nästa år ska genomföra någon form av praktik på skolan i Lettland. Det kan även finnas andra former av utbyten som till exempel Skypemöten, där eleverna får möjlighet att träns sin kommunikativa förmåga.

Det ämnesövergripande projektet kallas Mitt Sverige och eleverna studerar Sverige ur olika aspekter. Ämnen som ingår är svenska, matematik, samhällskunskap och några av de praktiska kurserna som hem och konsumentkunskap.

Petronella Lundberg kommer att föreläsa om Tyresö gymnasiums arbete på konferensen Framtidens särskola. Som syftar till att skapa utvecklande och inkluderande lärmiljöer för Sveriges särskolor. Att Tyresö gymnasiesärskola får möjlighet att berätta om sin verksamhet visar på att de ligger långt fram i utvecklingen.

Skriv utMest lästa

Nytt nummer av Tyresö nyheter