Måndagen den 16 september 2019 - klockan 14:41

Tyresöinitiativet görs om


Tn på webben 2018-10-22

Foto: Tyresö Kommun
Foto: Tyresö Kommun

Pål Keusch
Pål Keusch

Från februari 2017 har Tyresöbor kunnat ge förslag till kommunen genom Tyresöinitiativet, en webb-baserad förslagslåda. Nu ska utvecklingsförslag genomföras.


Tanken med Tyresöinitiativet är att medborgare ska få en väg att berätta direkt för Tyresös politiker vad de vill ha. Med nuvarande riktlinjer granskas varje initiativ och måste sedan få minst 50 röster inom 90 dagar för att förslaget ska gå vidare. Nu görs riktlinjerna om.

- Vi är positivt inställda till förändringarna i Tyresöinitiativet, säger Pål Keusch gruppledare för (s) i beredningen för medborgardialog och mångfald (BMM).

Röstningstiden förkortas
De största förändringarna är att röstningstiden sänks från 90 dagar till 30 dagar och att handläggningstiden för berörd nämnd sänks från tre till två månader. Det gör att initiativtagaren snabbare än idag får veta hur förslaget handlagts. I dagsläget kan det dröja upp till sex månader innan ett ärende är färdigbehandlat.

- Vi har även, i BMM, kommit överens om att bibehålla röstantalet till 50 stycken för att ett initiativ ska gå vidare till nämnd. Det ursprungliga förslaget var att höja det till 100 röster men det tyckte varken vi i (s) eller något annat parti i BMM var ett bra förslag.

Tydligare beskrivning
Det ska bli tydligare i beskrivningen till Tyresöinitiativet vad som faktiskt är ett medborgarförslag och vad som är synpunkter och klagomål gentemot kommunen eftersom många förslag som kommit bedöms vara frågor som rör kommunens förvaltning.

Kan göra Tyresö bättre
För att fler ska använda Tyresöinitiativet som sedan start mottagit 85 idéer/synpunkter men där endast 5 ärenden har chans att bli av, ska en kommunikationsplan tas fram av beredningen för demokrati och mångfald. 

- Tyresöinitiativet kommer även fortsättningsvis att utvärderas för att kunna förbättras. Jag tycker att det ska vara ett bra och enkelt verktyg för alla tyresöbor att komma med nya initiativ som kan göra Tyresö lite bättre, avslutar Pål Keusch.

 


Skriv utMest lästa

Nytt nummer av Tyresö nyheter