Fredagen den 24 september 2021 - klockan 16:22

Tyresö kommun fortsätter satsa på miljön


Tn på webben 2021-07-09

Avfallstrappan, eller \
Bild:Sofia Liljander
Avfallstrappan, eller "avfallshierarkin", är ett EU-direktiv som är antaget i den svenska miljöbalken och styr hur avfallet ska tas om hand. Här presenterar Natuskyddsöfreningen avfallstrappans fem niver: minimera, återanvända, återvinna, utvina energi och deponera. 

Tyresö kommun har som en del i kommunens arbete för en bättre miljö tagit fram en avfallsplan. Planen ska fungera som ett verktyg för kommunens hållbarhetsarbete och tydliggöra hur kommunens verksamheter ska arbeta för att minska sitt avfall.


– Nu tar vi stora steg mot ett cirkulärt samhälle i Tyresö. Vi går ifrån att se det som vi använt som avfall, och börjar istället se det som en resurs. Mer ska återbrukas, återvinnas och komposteras, mindre ska eldas upp eller läggas på hög, säger Marie Åkesdotter (MP), ordförande i Hållbarhetsutskottet.

Avfallsplanen beskriver hur Tyresö kommun ska jobba strategisk med sin avfallshantering och fokuserar på tre områden: avfallsminimering, ökad materialåtervinning och en renare miljö. Målet är att kommunen inom dessa områden ska minska sitt avfall.


Skriv utMest lästa

Nytt nummer av Tyresö nyheter