Måndagen den 26 februari 2024 - klockan 22:51

Tyresö kommun – näst största utsläppsminskningen i landet


TN 2024-01-19

Dagens samhälle gör en sammanställning av kommunernas territoriella utsläpp mellan åren 2016 och 2021. Tyresö kommun rankas på plats två av landets kommuner. Här har utsläppen av växthusgaser minskat med 27 %. 


Sedan 2016 har Tyresö kommun minskat sina utsläpp med 27 %. Det är den näst största minskningen i hela landet. När det kommer till klimatet sticker Tyresö kommun ut, även i tidningen Aktuell hållbarhets senaste ranking som placerar Tyresö på plats tretton av Sveriges bästa miljökommuner.

Tyresö kommun har en klimatplan som sträcker sig till 2030. I den är målsättningen att nå nettonollutsläpp av territoriella växthusgaser samt att kommunkoncernens fordon och transporter är fossilfria.

Den individuella utsläppsnivån per invånare sjunker därmed också. Tyresöborna släpper ut endast 0.5 ton växthusgaser per invånare. Sundbyberg som ligger på förstaplats har sett en minskning på 33 % och har 0.4 ton utsläpp/invånare.

De tre kommunerna med de högsta utsläppen per invånare är Oxelösund (139.5 ton/invånare), Lysekil (123.9 ton/invånare) och Luleå (43.7 ton/invånare). Kommunerna har alla industrier som kraftigt påverkar siffrorna. Preemraff i Lysekil, SSAB i Luleå och plasttillverkaren Borealis i Stenungsund.


Skriv utMest lästa

Nytt nummer av Tyresö nyheter