Fredagen den 3 april 2020 - klockan 21:45

Tyresös lämnar 2019 med ett överskott på 99 miljoner


Tn på webben 2020-02-14

Bild:Tyresö Nyheter

När många av Sveriges kommuner kämpar med ekonomin redovisar Tyresö kommun ett överskott på 99 miljoner kronor för 2019.


I resultatet ingår en skattehöjning på 45 öre, vilket motsvarar en ökad skatteintäkt med 57 miljoner kronor i 2019 års utfall. Exklusive skattehöjningen har Tyresö kommuns resultat förbättrats med 66,4 miljoner kronor. Resultatet motsvarar ett överskott på 3,6 procent, vilket innebär att kommunfullmäktiges mål på två procents överskott har uppnåtts.

Kommunstyrelsens ordförande, Anita Mattsson (S) kommenterar resultatet:

-När vi tog över i januari 2019 ärvde vi ett ekonomiskt underskott och samtidigt stod vi inför utsikten om en dämpad konjunktur. Med dessa ekonomiska utsikter riskerade vi att behöva skära på skolan och äldreomsorgen, tuffa besparingar som många kommuner idag står inför. Tack vare skickliga medarbetare och ett målinriktat effektiviseringsarbete har vi lyckats förbättra resultatet med 66 miljoner, exklusive skattehöjningen. Detta resultat innebär att vi fortsatt kan genomföra våra välfärdssatsningar samtidigt som vi kan ha ambitionen om att påbörja en skattesänkning.

Alla är dock inte eniga med att skattehöjningen var nödvändig. Den moderata oppositionen skriver på sin facebook-sida att Tillsammans för Tyresös (S, L, Mp) skattehöjning var helt onödig och att det nuvarande styret ljugit om hur illa ekonomi sett ut.

Anita Mattsson svara på kritiken:

- Kommunen måste ha ett överskott på minst två procent för att klara våra pensionsåtagande och framtida investeringar. Detta har kommunen bara klarat ett av moderaternas senaste åtta år. Därför behöver vi framåt komma upp till tre procent för att nå en hållbar ekonomi. Detta vet moderaterna. Att hävda att skattehöjningen var helt onödig är faktiskt helt felaktigt. Utan skattehöjningen hade vi nått ett resultat på 42 miljoner, detta är lägre än de överskott som krävs. Så enkelt är det.

 

 

 


Skriv utMest lästa

Nytt nummer av Tyresö nyheter