Fredagen den 23 april 2021 - klockan 14:03

Upphandling av bro mellan Alby och Tyresta påbörjas


Tn på webben 2021-02-19

Katarina Helling (S), gruppledare kultur- och fritidsnämnden
Bild:Tyresö Nyheter
Katarina Helling (S), gruppledare kultur- och fritidsnämnden

Bron kommer att gå över Nyforsviken
Bild:Tyresö nyheter
Bron kommer att gå över Nyforsviken

Den länge planerade bron mellan Alby och Tyresta ska öppna upp tillgängligheten för tyresöborna till naturreservatet och nationalparken Tyresta

Vid kultur- och fritidsnämnden senaste möte beslutades att föreslå kommunstyrelsen att starta upphandlingen av bron.
– Det kan ta flera år att gå från idé till förverkligande av ett sådant här stort projekt, säger Katarina Helling gruppledare (S) i kultur- och fritidsnämnden.

Det finns många aspekter som kommunen behöver ta hänsyn till innan själva bygget kan sättas igång. I det här fallet har vi prioriterat att öka tyresöbornas möjlighet till natur och friluftsliv och förbättrad folkhälsa.

– Förhoppningsvis kommer det även att innebära att fler besökare lockas till Alby och Tyresta som får möjlighet att uppleva de vackra miljöerna, säger Katarina Helling.


Detta har hänt
2014: Strategin ”Utvecklingsplan Attraktiva Alby” presenteras och arbetet påbörjas.
2016: Idén om en brokoppling över Nyforsviken växer fram samt att Sörmlandsleden dras om via den nya bron.
2018: En arkitekttävling utlyses för bron och anslutningar.
2019: Arkitekttävlingens bidrag ställdes ut i biblioteket i Tyresö centrum. Alla tyresöbor får möjlighet att tycka till.
2020: Investeringsmedel tas upp i budgeten. Projektering är utförd med hänsyn till djur och natur och framkomlighet för exempelvis räddningsfordon i området.

Skriv utMest lästa

Nytt nummer av Tyresö nyheter