Lördagen den 30 maj 2020 - klockan 19:17

Vägen in kan vara TUFF


2017-11-01

<span>Fernando Quiroga (TUFF) & Ahmad </span>
Bild:Christoffer Holmström
Fernando Quiroga (TUFF) & Ahmad 

<span>Ulla Hoffman, Miza Landström (TUFF), Ahmad, Rahma & Bitte Isacsson (TUFF)</span>
Bild:Christoffer Holmström
Ulla Hoffman, Miza Landström (TUFF), Ahmad, Rahma & Bitte Isacsson (TUFF)

<span>Tekle, Fernando Quiroga (TUFF) & Tesfamarian under integrationskvällen</span>
Bild:Christoffer Holmström
Tekle, Fernando Quiroga (TUFF) & Tesfamarian under integrationskvällen

Som ny i Sverige kan det vara svårt att lära sig svenska. Det kan vara ännu svårare att lära sig samhällets kultur, koder och praktikaliteter. Därtill kommer avsaknaden av kontaktnät. TUFF:s nya integrationsprojekt täpper till några av de luckorna.

 

Tyresö u-lands och fredsförening, TUFF, grundades 1967 som en lokalavdelning till Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen. Genom åren har TUFF på olika sätt arbetat för fred och rättvisa, mot kärnvapen och vapenexport och för ökad kunskap om situationen i många länder.

Många hjälpinsatser

Hjälpinsatserna har varit många; skolbyggen, utbildningsinsatser, ekonomiskt och humanitärt bistånd. Framför allt haft TUFF haft flera projekt i Indien. Många tyresöbarn kommer i kontakt med TUFF genom dagsverken till förmån för systerskolor i andra länder.

Nu har TUFF ett nytt projekt på gång. Sedan några veckor arbetar man med att hjälpa nyanlända ungdomar att hitta vägar in i det svenska samhället. Regelbundet träffar aktiva TUFF-are ett tiotal ungdomar som ursprungligen kommer från Eritrea, Etiopien, Somalia och Syrien. De är i 20-årsåldern, har varit i Sverige mellan ett och tre år och bor i Tyresö.

Ämnena skiftar

Ämnena på träffarna skiftar. Det kan handla om läxhjälp, språkutveckling, körkortsteori eller fritidsaktiviteter.

Fernando Quiroga är styrelseledamot i TUFF och eldsjälen bakom integrationsprojektet. Han ser träffarna som ett stöd i integrationsprocessen.

– Samhället utvecklats när vi vågar offra lite av oss själva, av vår tid och erfarenhet. Jag tror på ett Sverige där vi alla försöker förstå varandra oavsett bakgrund, säger Fernando Quiroga.

Fernando - som själv kommer från Bolivia - vet av egen erfarenhet hur viktigt det är med kunskap om det nya samhället man kommer till. Idag bor han med fru och fyra barn i Tyresö och arbetar som tjänsteman på kommunen.

– När man är ny i Sverige vill man prata med svenskar. Ofta är sfi-läraren den enda svensktalande man kommer i kontakt med. Det räcker inte. Att de här ungdomarna får träffa olika personer med olika erfarenheter och dessutom träna på språket är mycket värdefullt, säger Fernando Quiroga.

Samhällets koder

Anpassningen handlar mer än om bara språket, menar han. Det handlar också om samhällets koder och hur saker fungerar rent praktiskt. Ibland om hur man fyller i en blankett.

– Sån kunskap är svår att läsa sig till på SFI. På så sätt blir det en väldig funktionell och praktisk utbildning som TUFF erbjuder, säger Fernando Quiroga.

Lisa Norgren Benedictsson är ordförande för TUFF. Många förknippar TUFF med arbete i andra länder. Ser vi ett perspektivbyte i er verksamhet nu?

– När TUFF bildades för femtio år sedan, jobbade man en hel del lokalt här i Tyresö. Till exempel med något som kallades Gränslös jul som stöttade människor i marginalen i Tyresö. Verksamheten gled sen över till skolprojekt i andra länder. Integrationsprojektet är att plocka upp en tråd som alltid funnits inom TUFF, säger Lisa.

Hon berättar att under hösten 2015 när flyktingströmmarna ökade, drogs även TUFF:s medlemmar med i den civila mobiliseringen.

– Vi är samhällsengagerade människor. Det var en väldig mänsklig reaktion. Och TUFF måste precis som andra utvecklas med sin samtid, säger Lisa.

Vill stötta långsiktigt

TUFF har alltid velat stötta långsiktiga projekt som utgår från lokalbefolkningens behov. Även det här projektet utgår från de behov som finns hos individen.

– Vi har ett fantastiskt kontaktnät.

Till exempel hjälpte en pensionerad sjuksköterska en av ungdomarna som behövde stöd i sina studier till undersköterska, berättar Lisa Norgren Benedictsson.

– Integration är definitivt en typ av fredsarbete, menar hon.

Mia Lindström

 

Skriv utMest lästa

Nytt nummer av Tyresö nyheter