Torsdagen den 28 september 2023 - klockan 23:34

Välfärdsteknik bidrar till ökad trygghet och effektivitet i äldreomsorgen


Tn på webben 2023-09-15

Mikaela Sjöberg, projektledare för digitalisering och välfärdsteknik i Tyresö kommun tillsammans<br />med äldre- och omsorgsnämndens ordförande Susann Ronström (S).
Bild:TN

Mikaela Sjöberg, projektledare för digitalisering och välfärdsteknik i Tyresö kommun tillsammans
med äldre- och omsorgsnämndens ordförande Susann Ronström (S).Ny teknik skapar nya möjligheter för äldreomsorgen. Välfärdsteknik kan bidra till att öka
tryggheten och möjliggöra mer tid för personalen att vara med de äldre. I Tyresö kommun pågår
sedan en tid en stor satsning för att göra äldreomsorgen mer digital och effektiv.


Mikaela Sjöberg är projektledare för digitalisering och välfärdsteknik i Tyresö kommun och håller
bland annat på och tittar på hur E-inköp kan bidra till en tryggare och effektivare arbetsmiljö:

 - Personer med E-inköpsgodkännande gör sina inköp med hjälp av hemtjänstpersonalen och
en surfplatta. Personalen slipper bära matkassar och det finns ingen kontanthantering.
Scheman och dokumentation är ett annat område där digital teknik underlättar. Numera kan
hemtjänstpersonal få scheman och all information de behöver via en app. Framöver ska det också bli möjligt att göra dokumentation direkt i telefonen.


Ökad trygghet för äldre
Ett annat område som undersöks är hur den digitala tekniken kan bidra till att öka tryggheten också för de som nyttjar äldreomsorgen. Mikaela lyfter som exempel att äldre som inte har några andra insatser under natten kan slippa besök genom att istället få en trygghetskamera uppsatt. Kameran sätts på vid valda tillfällen i ca 30 sekunder. Inga foton eller filmer sparas, det enda som registreras är klockslag och vem som tittat.

- Kameran är kopplad till en larmcentral och skulle larmcentralen inte se personen görs en ny
tillsyn inom 15 minuter och om man anser att personen behöver hjälp kontaktas
hemtjänsten, vid akutfall kontaktas 112, förklarar Mikaela Sjöberg.

En annan lösning man tittar på är GPS larm. Larmen gör det möjligt att lokalisera personer som ger sig ut på en promenad mitt i natten. Man kan ställa in godkända zoner så att om GPS:en lämnar en sådan zon larmar den omedelbart. Äldre kan också larma själv vid fallolyckor utomhus. Syftet är att snabbt kunna bli hittad och hjälpt.

Förbättrad hälsa och delaktighet
Mellan Tyresö Kommun, forskningsinstitutet RISE och Cuviva som tillhandahåller e-hälsolösningar
pågår sedan våren 2023 ett projekt för bättre hälsa och delaktighet inom vården för äldre.

- Målet är att få personer som använder hemtjänst att förbättra sin hälsa och vara
medskapande i insatser via införande av omsorg med digitalt stöd, förändrade processer
och nya innovativa arbetssätt. såsom aktiviteter som förebygger fysisk inaktivitet, ofrivillig
ensamhet, undernäring och fall, säger Mikaela Sjöberg.


Skriv utMest lästa

Nytt nummer av Tyresö nyheter