Fredagen den 6 december 2019 - klockan 23:47

Värsta krisen över- satsningar på skolan i nya styrets budgetförslag


Tn på webben 2019-05-26


Det har varit dystra tider på sistone för den som följt nyheterna om Tyresö kommun. Efter att flera år i rad ha haft svårt att klara ekonomin blev 2018 ett år med ett stort underskott. Men nu verkar det som att skutan vänder mot bättre tider. I den budget som presenterats från det nya styret med S, L och Mp kan Tyresö Nyheter nu berätta att det finns fortsatta satsningar på skolan.

Det är inte många dagar sedan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) varnade för allt sämre tider för kommunernas ekonomi. Bakgrunden är fler äldre som behöver omsorg och fler yngre som ska ha skola samtidigt som en växande befolkning kräver investeringar i exempelvis bostäder, vägar och skolor. Som illustration visade de att alltfler kommuner gått med ekonomiskt underskott. Tyresö var en av de kommuner som hade allra sämst resultat och den budget som kommunen beslöt om i november 2017 havererade från januari 2018.

Men även om SKL varnar för sämre tider, verkar det nu i alla fall ske en ljusning i Tyresö. Den nya politiska majoriteten, Tillsammans för Tyresö (S, L och MP), beslutade i höstas om en skattehöjning för att både kunna sanera kommunens ekonomi och satsa på viktiga välfärdsområden. Nu verkar den och beslut om effektiviseringar ge resultat.

I det nya styrets budgetförslag för 2020 framgår att underskottet har vänts till överskott samtidigt som satsningar kan göras på att förstärka kommunens skolor. Att det kan ske beror delvis på att den nya majoriteten vill effektivisera i kommunhuset och ge mer resurser direkt ut till verksamheterna. Totalt ges ett sparbeting om mer än 8 miljoner på central förvaltning – varav en stor del ska hämtas från inköp av konsulter.

Det möjliggör bland annat en satsning på skolan. Redan 2019 ökades anslagen till skolan med 15 miljoner kronor samtidigt som ingående underskott skrevs av. Nu fortsätter satsningen och den nya majoriteten föreslår att skolan och förskolan, utöver kompensation för pris- och löneökningar, ges extra anslag på mer än 10 miljoner kronor.

Det nya styret understryker i ett pressmeddelande att det ännu finns mycket arbete kvar att göra. Enligt dem är inte arbetet med att få ordning på ekonomin inte avslutat. De siktar på att ha en budget i balans, med insatser för de barn och unga som behöver mest stöd och fortsatta satsningar på miljö- och klimatområdet. 


Skriv utMest lästa

Nytt nummer av Tyresö nyheter