Torsdagen den 28 september 2023 - klockan 23:45

Var det bara tomma ord när Moderaterna ville värna äldreomsorg?


Tn på webben 2021-02-17

Susann Ronström (S), vice ordförande i äldre- och omsorgsnämnden
Susann Ronström (S), vice ordförande i äldre- och omsorgsnämnden

När framtiden för Björkbacken diskuterades var Moderaternas tonläge högt. De ville i och för sig inte bevara – eller utveckla – kommunala äldreboendet Björkbacken. De hade privatiserat all äldreomsorg de kunde under sina 20 år vid makten i Tyresö.

Men om de bara hade fått styra lite till hade det nya äldreboendet Forellen minsann kunnat vara kommunalt. Det hjälpte inte hur mycket kommunens tjänstemän förklarade att det var omöjligt enligt gällande lag och att de inte verkade ha tagit några sådana initiativ innan valet. Nu skulle Moderaterna stå upp för en reell valfrihet med även kommunala alternativ.

Det var säkert ett försök att distansera sig från en politik som privatiserat för mycket. Men det höll inte så länge.

När äldre- och omsorgsnämnden nyligen skulle behandla frågan om hur Trollängen ska drivas i framtiden var budskapet klart från Moderaterna (samt Centern och Kristdemokraterna). Alla som inte vill se en fortsatt privat drift är för ”en ideologiskt driven kommunalisering”. Med det sagt skriver sedan samma partier att det inte är driftsformen utan kvalitet, ekonomi och brukarnöjdhet som är det viktiga. Men bara så länge det är privat vill säga. För det är uppenbarligen otänkbart i den moderata världen att kommunalt driven verksamhet kan vara kvalitativ.

Och det är uppenbart oväsentligt för Moderaterna att kommunalt driven verksamhet lägger pengar på omsorg och förbättrade villkor för de anställda i stället för vinstuttag. När det gäller anställningsvillkoren finns det fortfarande mycket kvar att göra både för kommunala och privata aktörer. Men istället för att betala vinstutdelningar till omsorgskoncerner lägger Tyresö nu stora pengar på fler fasta heltidstjänster och ökad kompetensutveckling.

Oavsett hur Trollängen kommer drivas framöver kommer det finnas mycket privat äldreomsorg i vår kommun. Vägvalet nu är om fyra eller fem av Tyresös sex äldreboenden framöver ska vara i privat regi. Och om ett företag helt ska dominera ”marknaden”. Tre av dessa privata drivs idag av Vardaga. Den nuvarande upphandlade verksamheten går inte att förlänga och eftersom Vardaga är så starkt etablerade i kommunen kan det finnas stora skalfördelar som i praktiken gör upphandlingen omöjlig för andra aktörer.

”Det finns plats hos Vardaga eller Vardaga” kan bli valet som våra äldre ställs inför i framtiden. Det är inte bara vi som varnar för ett möjligt privat äldreomsorgsmonopol med väldigt begränsad valfrihet.

De tre stora organisationerna (PRO, SPF och Finska föreningen) som är organiserade i kommunala pensionärsrådet skriver att de förordar att kommunen övertar driften. ”Därmed skulle en något bättre balans uppnås mellan olika aktörer. Seniorerna i Tyresö får en ökad valfrihet med den balansen mellan olika upplåtelseformer. Kommunen får en bättre insyn och inflytande över kostnader, kvalitet och personalpolitik i verksamheten, oavsett ägande- och driftsform. Kommunen skaffar sig en bättre kompetens och bättre underlag vid framtida upphandlingar och avtalsförnyelser.”

De representerar 2 500 medlemmar i Tyresö. Moderaterna i Tyresö kanske inte lyssnar på oss när vi varnar för ett privat monopol – men kanske lyssnar de på Tyresös äldre?

Susann Ronström (S)

Skriv utMest lästa

Nytt nummer av Tyresö nyheter