Söndagen den 17 januari 2021 - klockan 08:01

Vem får bo i Tyresö?


Tn på webben 2018-04-03


Ett av de största problemen vi har i Tyresö idag är den massiva bostadsbristen, inte bara i Tyresö utan hela Stockholmsregionen. Eller egentligen är det bristen på hyresrätter som är det största problemet. Som folk har råd att bo i. Den slår mot så många: ungdomar som inte kan flytta hemifrån, familjer som separerar, äldre som vill ha ett bekvämare boende. Den slår också mot företag som inte kan rekrytera personal. Var femte företag i Stockholmsområdet anser att de helt misslyckats med rekryteringen och då just på grund av bostadsbristen säger Stockholms Handelskammare.

I Tyresö har vi färre lägenheter idag i det kommunala bostadsbolaget än vi hade i början av 90-talet, trots att kommunen vuxit rejält, räknat till hur många som bor här. Den moderatledda alliansen har under sina år vid makten till dags dato minskat Tyresö bostäders bestånd med 186 lägenheter. Nu byggs det, det ska jag erkänna. Men det mesta av det som byggs i Tyresö är bostadsrätter och lägenheter som få, särskilt unga, har råd att bo i.

I Tyresö står närmare 30.000 personer i bostadskön, den ökar med flera tusen varje år. Många familjer är trångbodda. Ungdomar betalar ockernivå på tredjehandshyror. Barn får pendla mellan flera kommuner varannan vecka för att komma till skolan när föräldrarna separerat.

Jag tycker att det ska vara en självklar rättighet, en mänsklig rättighet, att ha en bra bostad. Om man tycker det, så ligger inte ansvaret på den enskilde att det finns tillräckligt med bostäder. Då behövs politiska beslut att bygga bostäder som människor faktiskt har råd att bo i. Det är en av anledningarna till att vi måste ha ett nytt politiskt styre i Tyresö efter nästa val.

Alternativet är att moderaterna får fortsätta att forma bostadspolitiken. Deras främsta företrädare i Tyresö har varit på moderatstämma och fått igenom sitt förslag att införa marknadshyror för att få bukt med bostadsbristen. Även på äldre lägenheter. Marknadshyror innebär att marknaden sätter hyran, istället för systemet med förhandlade hyror som vi haft i decennier i Sverige. I en region med stor efterfrågan och litet utbud stiger hyran kraftigt, vilket leder till att människor inte har råd att bo kvar. Och vips – bostadskön är borta. Det för också det goda med sig, enligt moderat resonemang, att bara personer med höga inkomster kommer att bo i orter som Tyresö.

Konsultföretaget Ramböll har räknat närmare på vad marknadshyror skulle innebära, och i Tyresö skulle hyrorna öka med ca 40 procent. Vinnarna är fastighetsföretagen. Förlorarna är hyresgästerna, särskilt de med lägre inkomster och ensamstående med barn. Familjer som kommer att behöva försörjningsstöd kommer att mer än fördubblas.

Jag känner väldigt få som skulle klara av en sådan hyreshöjning. Flera av mina vänner skulle behöva flytta långt för att få en rimlig hyresnivå. Och våra unga, vart ska de flytta?

Marknadshyror bidrar inte till att det byggs fler lägenheter, det gör bara att folk inte har råd att bo kvar i de som finns. Det här är på riktigt det som moderaterna vill genomföra efter nästa val. Var noga med din röst den 9 september.

Anita Mattsson

Socialdemokraternas kandidat till kommunstyrelsens ordförande


Skriv utMest lästa

Nytt nummer av Tyresö nyheter