Fredagen den 25 juni 2021 - klockan 05:47

Vuxenutbildningen i Tyresö växer explosionsartat


Tn på webben 2021-03-30

Christoffer Hokmström (S), ordförande i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tror att den av förklaringarna till den stora efterfrågan är den höga nivån på vuxenutbildningen i Tyresö
Bild:Tyresö Nyheter
Christoffer Hokmström (S), ordförande i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tror att den av förklaringarna till den stora efterfrågan är den höga nivån på vuxenutbildningen i Tyresö

C3L, kommunen egna vuxenutbildning växte explosionsartat under 2020, de fristående kurserna ökade med 42 % och yrkesutbildningarna ökade med hela 128 % under föregående år. Vilket gör att fler elever än någonsin går på skolan. 

- Det beror antagligen på flera olika saker, förklarar Christoffer Holmström (S), ordförande i gymnasie- och vuxenutbildningen. Dels har vi sett en nationell ökning av yrkesutbildning under några år, dels har Coronapandemin och den ökade arbetslösheten satt större tryck på vuxenutbildningarna. 

- Men det handlar förstås också om kvaliteten på utbildningarna, fortsätter han. C3L håller en väldigt hög nivå inom samtliga utbildningar, både nationellt men framförallt inom regionen. Det gör att C3L kan ta ett stort ansvar för kompetensförsörjningen men också ha en viktig roll i arbetet för att motverka arbetslösheten. 

Vuxenutbildningen har de senaste åren fått större utrymme både i den nationella politiken, med flera stora satsningar från regeringen, men också i debatten kring arbetslösheten. Där vuxenutbildningen har pekats ut som en viktig del i att ställa om och ge arbetslösa större möjligheter till anställning. 

- Vuxenutbildningen ger stora möjligheter men har också ett stort ansvar för att sänka arbetslösheten, fortsätter Holmström. Speciellt nu när arbetslösheten ökar i och med Coronapandemin så är det väldigt glädjande att Vuxenutbildningen i Tyresö fungerar så bra.

 

Skriv utMest lästa

Nytt nummer av Tyresö nyheter