Söndagen den 27 november 2022 - klockan 03:39

Ytterligare nedskärningar- vikarie- och inköpsstopp hotar


Tn på webben 2016-10-03


2015 och 2016 har inneburit effektiviseringskrav på samtliga verksamheter. Nu ska Krusboda, Dalskolan, Kumla skola och Nyboda skola effektivisera ytterligare för att inte hotas av vikarie- och inköpsstopp. Fem av de tio förskolor som visar underskott, ska även de effektivisera ytterligare.

Redan 2014 gick Tyresös förskolor och skolor med underskott. Till följd av detta gjorde förskolorna nedskärningar under 2015. Verksamheterna hämtade in en del av underskottet under 2015 men gick ändå minus vid årets slut och totalt innebar effektiviseringarna att verksamheterna inom förskola och skola skar ned motsvarade 18 helårstjänster.

Inför 2016 kompenserade inte den borgerliga majoriteten för pedagogernas löneökningar i budgeten vilket innebär att varje löneökning innebär en besparing i verksamheten. Dock är inte genomförda effektiviseringar i verksamheterna tillräckliga då tio förskolor och fyra grundskolor visar underskott i sin budget.
Nu tvingas fem förskolor och fyra grundskolor effektivisera än mer annars hotas de av vikarie- och inköpsstopp. Underskottet inom grundskola beror enligt förvaltningen på för höga personalkostnader. Dock menar barn och utbildningsförvaltningen att det är svårt att skära ned inom Tyresös förskolor utan att dra ned på kvalitén, då Tyresö generellt har en låg personaltäthet.

Ssocialdemokraterna begärde en konsekvensanalys av besparingarna och en redogörelse för vilka åtgärder som vidtagits och var. Det röstades ned av den borgerliga majoriteten. Utan regeringens statsbidrag hade inga lärarlönesatsningar eller arbetet för minskade barngrupper varit möjliga i år. När var tionde pedagog inom grundskolan och förskolan är sjukskriven är inte ett vikarie- och inköpsstopp rätt väg att gå för att behålla och rekrytera fler pedagoger, menar Jannice Rockstroh, gruppledare för socialdemokraterna i barn- och utbildningsnämnden.


Skriv utMest lästa

Nytt nummer av Tyresö nyheter