Måndagen den 26 februari 2024 - klockan 21:39

Behov av fler förskoleplatser i centrum: ny förskola intill Bergfotens skola.


Tn på webben 2021-06-10

Bergfotens förskola ligger idag inrymt i Bergfotens skola. När den nya förskolan är på plats kommer utrymmet kunna användas av LSS fritids.
Bild:Tyresö Nyheter
Bergfotens förskola ligger idag inrymt i Bergfotens skola. När den nya förskolan är på plats kommer utrymmet kunna användas av LSS fritids.

Barn och utbildningsnämndens ordförande Jannice Rockstroh (S) tittar på förskolan Vattenhjulet som just nu byggs i Fårdala. Lokalerna är utformade utifrån vad modern forskning säger om pedagogik och barngruppers storlek.
Bild:Tyresö Nyheter
Barn och utbildningsnämndens ordförande Jannice Rockstroh (S) tittar på förskolan Vattenhjulet som just nu byggs i Fårdala. Lokalerna är utformade utifrån vad modern forskning säger om pedagogik och barngruppers storlek.

Antalet barn i de centrala delarna av Tyresö beräknas öka  inom kommande år. Samtidigt är många förskoleplatser idag placerade i tillfälliga lokaler och det finns ett behov av att upprusta kommunens förskolor och skolor.  I ett pressmeddelande skriver nu de styrande partierna i kommunen, Tillsammans för Tyresö som består av S, L och MP att det är viktigt med mer permanenta lösningar för att säkerställa att alla har nära till en förskola nära hemmet.

Tyresö kommun har under en längre tid utrett hur man långsiktigt kan säkerställa att antalet förskoleplatser i de centrala delarna av Tyresö. Fram till 2030 beräknas kommundleen öka med 500 barn. Uppdraget har både innefattat tillskapande av nya platser och upprustning av befintliga lokaler. För att åstadkomma detta kommer kommunen bland annat att bygga en helt ny förskola intill Bergfotens skola.

-          Äntligen gör vi nu långsiktiga planeringar för att se till att barn i Tyresö ges en förskoleplats. Under moderaternas tidigare styre har man löst platsbrist med tillfälliga lokaler och paviljonger. Kortsiktigt kan det ibland vara nödvändigt att göra så, men jag tror att vi måste kunna ha två tankar i huvudet samtidigt och dels lösa platsbehovet på kort sikt men även, som nu,  planera för en långsiktig lösning som är hållbar över tid, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Jannice Rockstroh (S)

Tanken är att skola och att skola och förskola får ett nytt, gemensamt och större kök och skolmatsal. En lösning som kommer att bidra till en förbättring av logistik och arbetsmiljö, men även framtidssäkrar behovet av måltider som kan serveras. 

Utöver Bergfotens förskola bygger kommunen också ny förskola på Akvarievägen, förskolan Vattenhjulet, som är planerad att öppna i augusti.

Både Bergfotens förskola och förskolans Vattenhjulet byggs enligt kommunens "Konceptförskola" som är en typförskola där lokalernas utformning är baserade på modern forskning om barngruppers storlek och pedagogik.

- Genom att bygga en konceptförskola vid Bergfotens skola ser vi till att skapa 60 fler platser i området. Dessutom ökar vi antalet skolplatser för Bergfotens skola och anpassar fler ytor för skolans verksamhet, fortsätter Jannice Rockstroh (S)

 

LSS-fritids

Med den nya förskolan på Bergfoten frigörs också lokalutrymme för det fritids som riktar sig till unga  med insats enligt LSS (lagen om stöd och service) som finns på Bergfoten. Politikerna hoppas också att det extra utrymmet ska skapa bättre förutsättningar för LSS-fritidsverksamheten. 


Skriv utMest lästa

Nytt nummer av Tyresö nyheter