Måndagen den 29 november 2021 - klockan 07:23

Bro till Huddinge – gammal dröm som kan bli verklighet


Tn på webben 2021-08-17

Över Trångsundet är det möjligt med en bro.
Bild:Tyresö Nyheter
Över Trångsundet är det möjligt med en bro.

Tyresö kommun kommer tillsammans med Huddinge kommun att inleda en utredning för att se hur en bro skulle kunna byggas över Drevviken och på så sätt möjliggöra gång- och cykeltrafik västerut

Det är ingen nyhet att frågan diskuterats. Sedan något år tillbaka finns förbindelsen med i Tyresös översiktsplan. Målet där sägs vara att koppla ihop Trollbäcken med Huddinge och den kollektivtrafik (pendeltåg) som finns väster om Drevviken. Därtill får boende i Tyresö och Huddinge närmare till varandras naturområden. Den förstudie som nu sätts igång mellan kommunerna ska bland annat ge svar på lokaliseringsalternativ och vilken typ av bro som är lämplig samt hur koppling ska ske till befintligt gång- och cykelnät.

Detta är alltså inte bestämt utan nu vidtar arbetet att se var bron skulle fungera bäst och vad en sådan bro skulle kosta. Att brobyggandet skulle kunna få stöd bedöms som sannolikt eftersom båda kommunledningarna och flera oppositionspartier i båda kommunerna är positiva. Dessutom minskas kostnaderna eftesom kommunerna förväntas dela på fakturan.

Anita Matsson (S), kommunstyrelsens ordförande i Tyresö, är positiv:

– Vi ser möjligheter att underlätta kommunikationer till kollektivtrafiken och naturområden. Det kan bli ett bra sätt att bygga ihop våra kommuner. Men inget är bestämt förrän vi utrett frågan ordentligt. Det är viktigt att det går göra på ett ekonomiskt hållbart sätt.

 – Det kan bli ett bra sätt att bygga ihop våra kommuner, säger Anita Matsson (S), kommunstyrelsens ordförande i Tyresö.


Skriv utMest lästa

Nytt nummer av Tyresö nyheter