Fredagen den 25 juni 2021 - klockan 06:19

En kemikaliefri förskola och skola 


Tn på webben 2021-04-14

<span>Jannice Rockstroh (s) säger att vi behöver vi politiker ta ansvar och ligga i framkant med lagstiftning och förslag för att nå målet om en helt kemikaliefri förskola och skola. </span>
Bild:Tyresö Nyheter

Jannice Rockstroh (s) säger att vi behöver vi politiker ta ansvar och ligga i framkant med lagstiftning och förslag för att nå målet om en helt kemikaliefri förskola och skola.<span>Bild konceptförskola: Tyresö kommunen utvecklar nu ett helt nytt förskolekoncept med hållbara materialval, nära pedagogiskt ledarskap och kemikaliesmart från grunden.</span>
Bild:Tengbom

Bild konceptförskola: Tyresö kommunen utvecklar nu ett helt nytt förskolekoncept med hållbara materialval, nära pedagogiskt ledarskap och kemikaliesmart från grunden.I Tyresö är den politiska ambitionen att minska de farliga kemikalierna som finns i vår vardag. Målet är en giftfri förskola och skola där barnen inte påverkas negativt av sin närmiljö. Igår berättade Socialdemokraterna i samband med ett öppet möte om hur man från Tyresö kommun arbetar med frågan. Tyresö Nyheter fick en intervju med Jannice Rockstroh (S), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.


Varför behövs en satsning på kemikaliefri förskola och skola?
Vi vet att små barn är en känslig målgrupp och att de får i sig en större mängd främmande ämnen dagligen i jämförelse med vuxna. Yngre barn rör sig mer på golvet och andas därför in fler dammpartiklar där skadliga ämnen kan ha ansamlats. De ämnen eller kemikalier som är prioriterade att få bort är sådana som kan orsaka cancer, skada vår arvsmassa, minska våra möjligheter att å barn eller påverka våra hormonsystem.

Hur arbetar Tyresö kommun?
I år tas en handlingsplan fram i syfte att minska barns exponering för skadliga kemikalier i Tyresös förskolor och grundskolor. Fokus ligger på att fasa ut ämnen med särskilt skadliga egenskaper, som hormonstörande samt allergi- och cancerframkallande ämnen i såväl kommunens förskolor som grundskolor och ligger i linje med målen i Agenda2030. 


Vad innebär arbetet mer konkret?
Enkla åtgärder är till exempel att införa nya rutiner vad gäller handtvätt, dammsugning och vädring eller utrensning av olämpliga läromedel, leksaker och förbrukningsinventarier.

Mer långsiktigt handlar det om att byta ut gamla möbler och PVC-golv och titta på upphandlingsavtal, ombyggnationer och renovering av lokaler.

Vad görs i år?
Målet är att ha en färdig
handlingsplan på plats hösten 2021. Vi ökar andelen ekologisk frukt och har riktat medel för att möjliggöra att byta ut farliga material på förskolan. På förskolorna serveras ekologisk frukt så långt det är möjligt. Vi har också tagit fram en måltidspolicy och vår förvaltning har utvecklat ett helt nytt koncept för hur kommunens framtida förskolor ska se ut med hållbarhet i materialval, mindre barngrupper(12 -15), nära pedagogiskt ledarskap vilken är kemikaliesmart från grunden.


Skriv utMest lästa

Nytt nummer av Tyresö nyheter