Söndagen den 27 november 2022 - klockan 02:29

För elever med problematisk skolfrånvaro: 
Skolor köper in robotar för att öka närvaron


Tn på webben 2021-01-04

Sara Vikslund, It-strateg på Tyresö kommun
Bild:Tyresö nyheter
Sara Vikslund, It-strateg på Tyresö kommun

Inom kort kommer barn som av hälsoskäl inte har möjlighet att delta i skolans undervisning på plats i klassrummet delta på distans med hjälp av robotar. Syftet är att ge alla barn möjlighet att delta i undervisningen på sina villkor.


Roboten fungerar som en fysisk person i klassrummet och möjliggör för en elev att delta i undervisningen trots att eleven själv inte befinner sig på plats i klassrummet. Hemifrån kan eleven styra roboten från till exempel en läsplatta eller mobiltelefon. Roboten kan titta runt, räcka upp handen och höra och tala med de andra precis som att eleven suttit på plats i skolan.

Tänka nytt
Eleven har möjlighet att enbart lyssna eller delta aktivt med frågor och svar om så önskas. Tanken är att varje elev ska kunna tillgodogöra sig undervisningen utifrån sina egna förutsättningar.

-Vi ser att rätten till utbildning är så pass stark att vi vill kunna tänka nytt till hur man som elev ska kunna tillgodogöra sig utbildningen.
– oavsett om man för tillfället inte kan vistas i skolans fysiska lokaler av ett eller annat befogat skäl, berättar Sara Vikslund, ITstrateg på Tyresö kommun.

– Det kan gå fort att bli isolerad om man enbart vistas i hemmet eller på sjukhus och detta är ett sätt att kunna få ett sammanhang även socialt, trots att man inte är fysiskt på plats. Att klara grundskolan är en förutsättning för ett gott vuxenliv och vi på Tyresö kommun vill såklart göra allt i vår makt för att alla elever ska nå målen. Detta kan vara ett steg på vägen dit, säger Sara Vikslund.

Elevhälsan anger skäl
Tanken är att en robot ska kunna användas när elevhälsan bedömer att en elev för tillfället inte har möjlighet att vistas fysiskt på plats av hälsoskäl. Det kan vara så väl fysiska som psykosociala skäl.

En robot kan hjälpa flera
En robot kostar ungefär 30 000 kronor i snitt. Sara Vikslund lyfter dock att varje robot kommer kunna hjälpa flera elever och att kommunen bedömer att samhälls- som individinvestering som inköpet innebär är värt kostnaden

– För till exempel elever som har blivit hemmasittare kan detta vara ett steg närmare skolan då de kan se och delta och på så vis få kännedom om vad som sker i skolan. Vägen tillbaka blir på detta sätt mer förutsägbar och trygg.


Skriv utMest lästa

Nytt nummer av Tyresö nyheter