Lördagen den 22 januari 2022 - klockan 18:02

Fornuddens skola säljs innan detaljplanen vunnit laga kraft


2017-05-25

Bild:Tyresö Nyheter

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har vid sitt möte i måndags besluta att föreslå kommunfullmäktige att sälja den delen av Fornuddens skola där ett nytt äldreboende planeras.

Det handlar om den del av skolan som idag är matsal, kök, gymnastiksal och en paviljong. Detta trots att detaljplanen är överklagad och inte vunnit laga kraft.

Detaljplanen om en ny skola i Fornuddsparken är en fråga som är infekterad. Medan den moderatledda alliansen gläds åt den nya skolan, är förslaget starkt kritiserat från de närboende som hellre ser att skolan rustas på befintlig plats. Detaljplanen är överklagad och ska behandlas av Mark- och miljödomstolen.

Anledningen till försäljningen är att den moderatledda alliansen vill försöka säkra upp att planerna på en ny skola inte rivs upp efter nästa val. Även om inte rivningen av skolbyggnaderna kan påbörjas förrän detaljplanen gäller, så innebär köpeavtalet att byggherren för äldreboendet har rätt att disponera delar av skolgården redan när avtalet skrivits under, för att påbörja undersökningar inför byggnationen.

 - Detta är oerhört provocerande. 900 personer har yttrat sig och vill ha parken kvar. Detaljplanen är överklagad, och det rimliga vore att invänta att den vinner laga kraft. Det här är inte demokratiskt, säger Anita Mattsson (S) oppositionsråd.

 Det är Vectura Fastigheter som bygger äldreboendet som Aleris ska driva. För marken betalar de 9,5 miljoner kronor. Äldreboendet ska ha 60 platser, men i dagsläget finns inget avtal om att Tyresö kommun kommer att få tillgång till dessa platser. Moderaterna i Tyresö har inga planer på att kommunen projekterar äldreboendena, eller på annat sätt säkrar upp platserna i förväg.

 - Vi kommer att handla upp de platser vi har behov av, har Andreas Jonsson (M) ordförande i socialnämnden, svarat på frågan i kommunfullmäktige om äldreomsorgsbehovet.

I dagsläget köper kommunen ett drygt 30-tal platser i andra kommuner. Vilken kommun som köper platserna på det nya äldreboendet i Fornuddsparken är alltså inte klart


Skriv utMest lästa

Nytt nummer av Tyresö nyheter