Torsdagen den 5 augusti 2021 - klockan 13:06

Full fart framåt för Tyresös fältassistenter


2021-06-03

-Vårt fokus är det förebyggande arbetet, säger fältassisteterna Monica Robertsson och Emelie Jansson.
Bild:Tyresö kommun
-Vårt fokus är det förebyggande arbetet, säger fältassisteterna Monica Robertsson och Emelie Jansson.

Sedan oktober 2020 har Tyresös två fältassistenter varit på plats och lärt känna kommunen och arbetat fram riktade insatser. Nu ser de fram emot att pandemin mattar av så att de även äntligen kan få arbeta mer uppsökande i kommunens skolor.

Tyresö Nyheter träffade fältassistenterna Emelie Jansson och Monica Robertsson för en uppdatering om deras viktiga jobb i Tyresö kommun för ökad trygghet och förebyggande arbete för unga och deras familjer. I det preventiva arbetet ingår för fältassistenterna att arbeta uppsökande, samverka med skolor och viktiga funktioner i kommunen samt att göra riktade insatser.

– Vårt fokus är det förebyggande arbete, men det gånga året med rådande pandemin har gjort att vi utifrån ett smittskyddsperspektiv inte har kunnat befinna oss i skolorna utan fokuserat på uppsökande arbete i utomhusmiljöer. Vi har besökt skolgårdar under dagtid och fått hitta nya vägar för att nå ut bland annat genom en presentationsfilm till alla högstadieelever. Vi hoppas att vi till hösten kan få komma ut till våra högstadieskolor och arbeta mer uppsökande, berättar Emelie.

Utöver att arbeta med skolor och samverkan har Emelie och Monica arbetat fram underlag för riktade insatser som de ser fram emot att kunna starta med under hösten.

– Vi vill kunna erbjuda föräldrastödjande träffar riktat mot tonårsföräldrar och även starta upp ett våldspreventivt program för mellanstadieelever. Det våldspreventiva programmet syftar till att lära unga i tidig ålder vad det finns för typ av våld. Sätta ord på upplevelser i sin vardag, sänka ribban för unga tänker är våld och framförallt lyfta åskådarperspektivet som innebär att alla runt en våldssitutaion kan göra något innan, under eller efter situationen en iakttar, berättar Monica Robertsson.

Tyresö Nyheter önskar Emelie och Monica lycka till i deras viktiga arbete för ett tryggare Tyresö.

Skriv utMest lästa

Nytt nummer av Tyresö nyheter