Torsdagen den 5 augusti 2021 - klockan 12:55

Kommunfullmäktige röstar nej till ny detaljplan för Apelvägen


Tn på webben 2021-06-15

Inga bostäder vid Apelvägen efter att M, KD och SD bestämt sig att hellre rösta för avslag på hela planen än att riskera att hyresrätterna kunde godkännas.
Bild:Sandellsandberg Arkitekter AB
Inga bostäder vid Apelvägen efter att M, KD och SD bestämt sig att hellre rösta för avslag på hela planen än att riskera att hyresrätterna kunde godkännas.

Ikväll röstade kommunfullmäktige nej till nya hyresrätter, seniorlägenheter, bibliotek, fritidsgård och vård- och omsorgsboende vid Apelvägen i Tyresö strand. M, SD och KD ändrade sig därmed än en gång och valde nu att rösta emot både seniorbostäder och hyresrätter. Beslutet sätter punkt för en lång process där det in i det sista var oklart hur kommunfullmäktige skulle besluta.


Arbetet med att ta fram en ny detaljplan för Apelvägen påbörjades redan 2015. 2018 röstade alla partier i kommunfullmäktige ja till planen förutom Liberalerna som i första hand ville fortsätta utreda planen. 

Kommunfullmäktiges beslut överklagades dock och under 2020 beslutade mark- och miljööverdomstolen att upphäva kommunfullmäktiges beslut. Domstolen bedömde att kommunen gjort ett formaliafel genom hantering och information gällande granskningsutlåtandet till sakägare.

Ärendet behandlades därför på nytt av kommunfullmäktige i november 2020. Då hade dock moderaterna ändrat sig och ville istället avslå hela planen. Det alternativet stöddes också av Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna. Liberalerna kvarstod vid uppfattningen att planen borde utredas vidare med ett omtag av planprocessen från början. Det stöddes också av miljöpartiet som i första hand ville fortsätta utreda och i andra hand  bifalla planen. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Centerpartiet stod kvar vid att bifalla planen med en mindre ändring i form av att antalet våningar i en del minskades.

Kommunen har under resans gång nu utrett både det alternativ som moderaterna förespråkat att endast bygga seniorbostäder (och lägga ner planerna på fler hyresrätter, fritidsgård, bibliotek och vård- och omsorgsboende) samt vad kostnaderna skulle bli för att inte genomföra projektet. I den senare delen var svaret 85 miljoner kronor.

När ärendet nu slutligen kom tillbaka till kommunfullmäktige under kvällens sammanträde fanns tre förslag till beslut:

1. Socialdemokraternas förslag att anta hela detaljplanen innefattande hyresrätter, seniorlägenheter, fritidsgård, bibliotek och vård- och omsorgsboende. Förslaget stöddes av Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet.

2. Att avslå hela planen vilket stöddes av  Moderaterna, Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och Liberalerna.  

3. Att endast ta beslut om seniorlägenheterna och avslå den del som rör hyresrätter, fritidsgård, bibliotek samt vård- och omsorgsboende - ett yrkande som lades fram av Christoffer Holmström (S) för att samtliga alternativ som utretts av kommunen skulle vara möjliga att rösta på. Under debatten visade det sig dock att moderaterna inte ville rösta på det som de själva bett kommunen att utreda. Istället ville de nu avslå hela planen.

Efter en lång debatt beslutade kommunfullmäktige att avslå hela planen med 27 nej-röster mot 24 ja-röster.

Detta blev möjligt efter att M, KD och SD bestämt sig att hellre rösta för avslag på hela planen än att riskera att hyresrätterna kunde godkännas. Det innebar att de också röstade emot de seniorlägenheter de tidigare lovat rösta för.


Skriv utMest lästa

Nytt nummer av Tyresö nyheter