Fredagen den 7 maj 2021 - klockan 05:19

Ny bok om torp och gårdar i Tyresö


2020-09-18

Krusbokdas uthus vid Nyforsvägen - nuvarande Wättinge gårdsväg
Bild:Birgit Ersson
Krusbokdas uthus vid Nyforsvägen - nuvarande Wättinge gårdsväg

Vem var egentligen ”Snusbullra” som sålde snus på Kyrkvägen och bodde i Bullra snus bo? Och var låg egentligen Pelle fiskares torp? 


Svaren på dessa frågor får vi inom kort. Lagom till jul kommer nämligen en ny bok om Tyresös torp och gårdar fylld av bilder och berättelser. Boken är ett resultat av många års forskande och samlande. Författare är Göran Magnusson.

I Tyresö har det funnits ungefär 140 torp och gårdar och de första som omnämns är från 1409. Vissa av torpen och gårdarna finns fortfarande bevarade medan andra bara har grunden kvar. Men de lever vidare tack vare att de givit namn till skolor, vägar och offentliga platser i kommunen, till exempel Nyboda och Myggdalen.

Författaren Göran Magnusson föddes 1934 efter att hans föräldrar flyttat in på Uddby gård 1929. Redan på 1970 talet började han samla tyresöbors berättelser, fotografier och fånga upp historier. Göran har tillbringat otaliga timmar på bibliotek, Stadsmuséet, Stadsarkivet med flera ställen för att samla material. Hans drivkraft har varit ett brinnande intresse och en vilja att föra historien vidare. Många av dagens kommuninvånare har inte kännedom om Tyresös historiska bakgrund. Det vore synd om inte kunskapen får leva vidare, menar Göran.

 

Skriv utMest lästa

Nytt nummer av Tyresö nyheter