Måndagen den 26 februari 2024 - klockan 23:30

Ny förskola vid Bergfotens skola


Tn på webben 2023-01-04

Bild från planbeskrivningen som visar konceptuell illustration över fasad mot gata. 
Bild:AIX Arkitekter
Bild från planbeskrivningen som visar konceptuell illustration över fasad mot gata. 

Klara Watmani (S)
Bild:Tyresö Nyheter
Klara Watmani (S)

En helt ny förskola planeras att byggas intill Bergfotens skola. Förslaget har varit på samråd och ska nu ut på granskning. Bergfotens förskola är idag inrymd i lokaler som tillhör Bergfotens skola. Med den nya förskolebyggnaden utökas antalet skolplatser samtidigt som skolans lokaler frigörs. Skolan och förskolan får även ett nytt, gemensamt större kök och skolmatsal - en lösning som kommer att bidra till en förbättring av logistik och arbetsmiljö. 


-  Äntligen gör vi nu långsiktiga planeringar för att se till att barn i Tyresö ges en förskoleplats. Under moderaternas tidigare styre har man löst platsbrist med tillfälliga lokaler och paviljonger. Kortsiktigt kan det ibland vara nödvändigt att göra så, men jag tror att vi måste kunna ha två tankar i huvudet samtidigt och dels lösa platsbehovet på kort sikt men även, som nu,  planera för en långsiktig lösning som är hållbar över tid, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Klara Watmani (S)

Den nya förskolan är planerad att rymma 160 barn och kommer att ligga i den södra delen av fastigheten där det idag finns en parkering. Placeringen av förskolan är gjord utifrån att skolgården ska bli så bra som möjligt och för att kunna spara de grönområden som finns.

Byggnaden vara L-formad och byggas enligt kommunens koncept för förskolor. Enligt handlingar från Tyresö kommun är förskolan planerad att ha omålad träfasad. Delar av fasaden, samt fönster och dörrar, planeras att färgsättas med en grön kulör.

Enligt den preliminära tidplanen räknar Tyresö kommun med att detaljplanen för den nya förskolan ska vara klar till mitten av 2023.


Skriv utMest lästa

Nytt nummer av Tyresö nyheter