Fredagen den 24 september 2021 - klockan 16:33

Ny ishall i nytt läge


2017-10-18

På den så kallade C-planen ska den nya hallen ligga
På den så kallade C-planen ska den nya hallen ligga

Tyresö ishall ska ersättas med en ny. I och med att nya bostäder byggs i Tyresö centrum ligger nuvarande ishall i vägen för den planerade ledningsdragningen för VA, fjärrvärme och sopsug. Efter lång tid av oenighet kring placeringen av den nya ishallen finns nu ett förslag som alla partier ställt sig bakom.

Att riva den gamla ishallen är en förutsättning för att kunna fortsätta planerna för nya bostäder i norra Tyresö centrum. Placeringen för den nya ishallen har varit omdiskuterad, men efter en samlad bedömning är nu alla partier överens om var den ska ligga. Den ursprungligt tänkta placeringen var mellan fotbollsplanerna och Tyresövägen. Dessutom planerades ett 14 meter högt parkeringshus som utseendemässigt påminner om oljecisterner mellan ishallen och simhallen.

Kritiken mot förslaget var omfattande främst från Socialdemokraterna och Liberalerna. Nu har samtliga partier enats om att istället bygga den nya ishallen där C-planen ligger idag, och istället anlägga en ny C-plan mellan A-plan och Tyresövägen.  

Partierna är nu överens om, att den nya placeringen ger en mer välkomnande entré till Tyresö sett från Tyresövägen. Vad som ytterligare gjort planeringen svår, var behovet av parkeringsplatser och anpassning till miljön samt att en eventuell utbyggnad av simhallen inte försvåras.

Det planerade parkeringshuset har skjutits på framtiden, men måste lösas, dock inte med den tidigare skisserade gestaltningen.

- Jag  är glad att vi hittade en lösning med en bättre placering, utan att fördröja hela projektet. Jag är också nöjd med att den borgerliga majoriteten lyssnade på våra invändningar mot parkeringshuset, som var alldeles för dyrt och otilltalande, säger Anita Mattsson (S) oppositionsråd.  

Kostnaden för investeringen beräknas till 132 miljoner kronor och den nya ishallen kommer att byggas innan den gamla rivs.

 

Skriv utMest lästa

Nytt nummer av Tyresö nyheter