Fredagen den 25 juni 2021 - klockan 06:43

Nu rustas Tyresös skolgårdar


Tn på webben 2021-04-27

- Äntligen rustar vi Tyresös förskolegårdar och skolgårdar. Nu ökar vi möjligheten att skapa gårdar som väcker nyfikenhet och ökar möjligheten till rörelse för barn, vilket vi vet påverkar deras lärande och hur de mår. I år satsar vi fem miljoner och 2022 ytterligare fem miljoner. Det är en välkommen och välbehövlig satsning, säger Jannice Rockstroh (S) ordförande i Barn- och utbildningsnämnden.
Bild:pressbild
- Äntligen rustar vi Tyresös förskolegårdar och skolgårdar. Nu ökar vi möjligheten att skapa gårdar som väcker nyfikenhet och ökar möjligheten till rörelse för barn, vilket vi vet påverkar deras lärande och hur de mår. I år satsar vi fem miljoner och 2022 ytterligare fem miljoner. Det är en välkommen och välbehövlig satsning, säger Jannice Rockstroh (S) ordförande i Barn- och utbildningsnämnden.

Forskning visar att den fysiska miljön har stor betydelse för barns och ungas lärande, hälsa och utveckling. Därför är det viktigt att alla Tyresös skolor och förskolor har stimulerande utemiljöer som väcker nyfikenhet, lockar till lek och bidrar till en ökad fysisk aktivitet. Nu gör det politiska styret i Tyresö, Tillsammans för Tyresö bestående av Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet stora satsningar för att förbättra utemiljöer runt om på kommunens förskolor och skolor.


Under två år riktas totalt 10 miljoner för att rusta och stärka likvärdigheten. Redan i sommar startar de första investeringarna och först ut i satsningen ingår fem grundskolor och fyra förskolor bland annat Dalskolan och Fårdala skola.

-       Äntligen rustar vi Tyresös förskolegårdar och skolgårdar. Nu ökar vi möjligheten att skapa gårdar som väcker nyfikenhet och ökar möjligheten till rörelse för barn, vilket vi vet påverkar deras lärande och hur de mår. I år satsar vi fem miljoner och 2022 ytterligare fem miljoner. Det är en välkommen och välbehövlig satsning, säger Jannice Rockstroh (S) ordförande i Barn- och utbildningsnämnden.

Syftet med anslaget är att öka likvärdigheten mellan förskole- och skolgårdar samt att skapa miljöer som väcker nyfikenhet och bidrar till ökad fysisk rörelse hos barn och elever. I barn- och utbildningsförvaltningens nämnplan slås det även fast att barn i kommunens förskolor och skolor ska ges möjlighet att vistas i giftfria miljöer.

 


Skriv utMest lästa

Nytt nummer av Tyresö nyheter