Torsdagen den 28 september 2023 - klockan 23:56

Nytt kommunalt vård- och omsorgsboende i Tyresö Strand


Tn på webben 2023-05-02

Susann Ronström, ordförande Äldre- och omsorgsnämnden
Bild:Tyresö Nyheter
Susann Ronström, ordförande Äldre- och omsorgsnämnden

Ett nytt kommunalt äldreboende kommer  inom några år stå klart i Tyresö strand. Tyresö kommun påbörjar nu en utredning för att uppföra ett nytt modernt äldreboende på tomten Tyresövägen/Strandallén/Björkvägen. Planen är att det nya vårdboendet ska ersätta befintligt antal boendeplatser i nuvarande Björkbacken samt ha ytterligare kapacitet för att tillgodose ett ökat behov av platser.

- Att kommunen inte ska ha ett enda kommunalt äldreboende är inte ett alternativ för oss. Äldre måste kunna välja mellan både kommunala och privata utförare och erbjudas en god omsorg med bra arbetsmiljö och villkor för personalen, säger Susann Ronström (S), ordförande i Äldre- och omsorgsnämnden.

Det nya vård- och omsorgsboendet beräknas stå klart år 2026/2027. 

- En ny anläggning i Strand, med utvecklad välfärdsteknik i framkant, närhet till vårdcentral och trevlig boendemiljö, gör att vi äntligen kan erbjuda äldreboende med olika driftsformer i alla kommundelar, säger Tony Thorén (L), vice ordförande i Äldre- och omsorgsnämnden.

Vi i Miljöpartiet är mycket positiva till ett nytt vård- och omsorgsboende i Tyresö Strand. Den här platsen är både kollektivtrafik- och centrumnära, samt innebär ett positivt tillskott till servicen i Tyresö Strand. Vi vill se vård- och omsorgsboenden i alla våra kommundelar, säger Henrietta Stenqvist (MP), gruppledare i Äldre- och omsorgsnämnden.

Tyresösamarbetet ser det som av stor vikt att få till fler vård- och omsorgsboenden för alla äldre i Tyresö kommun. Det finns ett ökat behov av äldreboendeplatser i kommunen eftersom antalet äldre ökar kraftigt de närmsta åren. 

Vi i Centerpartiet ser att det är väldigt positivt att kunna ha ett kommunalt äldreboende. Det är en viktig fråga för oss som parti men även för att kommunens medborgare ska kunna bli gamla och ha valfrihet om var man vill bo som äldre, säger Tom Nilstierna ( C)  gruppledare i Äldre- och omsorgsnämnden

Skriv utMest lästa

Nytt nummer av Tyresö nyheter