Söndagen den 10 december 2023 - klockan 21:58

Passalen etablerar sig i Tyresö kommun


Tn på webben 2022-11-09

Bild:Passalen

Passalen är en ideell förening som arbetar för att utveckla fritiden för barn och unga vuxna personer med olika typer av funktionsnedsättningar. Passalen kommer att etablera sig i Tyresö kommun under 2023.

Grundtanken är att skapa inkludering för dessa grupper i kommunens olika fritidsverksamheter. Föreningens ledare möter upp personen på den aktivitet som man vill utöva. Det kan till exempel vara besök på kommunens öppna mötesplatser, eller så kan det röra sig om besök på badhus eller andra idrottsarenor där man kan träna tillsammans med övriga deltagare. Naturligtvis handlar det inte bara om idrottsanläggningar utan även andra typer av föreningsliv. Om man har assistans eller ledsagning är det viktigt att dessa följer med på aktiviteten. Passalens personal svarar inte för de grundläggande behoven så som matning, toalettbesök och dylikt. Passalen anordnar även olika aktiviteter på loven. Det är gratis att bli medlem i föreningen men naturligtvis bekostar du själv aktiviteterna du vill delta i.


Skriv utMest lästa

Nytt nummer av Tyresö nyheter