Övergångsställen blir regnbågar


Tn på webben 2019-07-26För att uppmärksamma Stockholms Pridevecka målas övergångsställen i Tyresö i regnbågens färger. Prideveckan är ett evenemang som hålls över hela världen för att uppmärksamma hbtq-personers rättigheter. 

 Anita Mattsson (S) kommunstyrelsens ordförande, är glad över initiativet.

-Det är ett roligt sätt att uppmärksamma en mycket viktig fråga, Hbtq-personers rättigheter är något som vi alltid måste synliggöra och vi kan bland annat göra det genom att sprida lite regnbågsglädje på Tyresös övergångsställen.

-För att göra verklig skillnad för hur hbtq-personer bemöts i våra kommunala verksamheter genomför vi också ett arbete med att hbtq-certifiera våra olika enheter.

Hbtq-certifieringen kan du läsa mer om här:

http://www.tyresonyheter.nu/nyheter/tyresa-kommun-hbtq-certifierar-flera-verksamheter


Faktaruta:

HBTQ är ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer med queera uttryck och identiteter. H:et och B:et handlar om sexuell läggning, alltså vem man har förmågan att bli kär i eller attraherad av. T:et handlar om hur man definierar och uttrycker sitt kön. Q:et kan röra både sexuell läggning, könsidentitet och relationer – men kan också vara ett uttryck för ett kritiskt förhållningssätt till rådande normer.

Källa: RFSL, riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter