Bostadsbrist i insektsvärlden


Tn på webben 2020-06-01

Insektshotell på Wättinge gårdsväg
Bild:Tyresö Nyheter
Insektshotell på Wättinge gårdsväg

Har du sett kommunens insektshotell som sitter längs Wättinge gårdsväg? Krympande och ensidiga grönytor gör att insekter som bin, humlor och getingar, som behövs för att pollinera blommorna, får svårare att hitta någonstans att bo. För att hjälpa insikterna har Tyresö kommun skapat små bostäder åt dem där de kan lägga sina ägg och söka skydd för väder och vind.