Bara vanlig planerar för anpassad träning i Tyresö


2021-02-25

Bild:Pressbild, Bara vanlig

Föreningen Bara vanlig driver individanpassad träning som utgår från individens önskemål och behov. Målgruppen är i första hand personer som lider av någon form av funktionsnedsättning men träningen är öppen för alla


– Bara vanlig handlar om att erbjuda träning och gemenskap på deltagarnas villkor, berättar Niclas Wennerlund, grundare av föreningen. Vår metod handlar om att låta deltagarna bestämma, att sätta deltagarna i fokus och bemöta deltagarna på det sätt de själva vill bli bemötta.

Niclas startade Bara vanlig när han sökte efter träning till sin dotter Melina och insåg att det inte fanns något som passade henne. Sedan dess har föreningen växt och finns nu på sju olika platser i Sverige, med ytterligare sex planerade under 2021.

– Det fanns helt enkelt inget i närheten som passade min dotter, berättar Niclas. Därför startade jag upp träning vid Hellasgården i Nacka där det viktiga var att låta de som deltar få röra sig på sina egna villkor och bara få vara.

– Vi ser Bara vanlig som ett komplement till parasporten i Sverige, fortsätter Niclas. Ett tillfälle för olika personer att röra på sig men också ingå i sociala sammanhang. Till exempel så stannar vi kvar efter träningen för att gemenskapen är så viktig.

Corona har förstås inneburit en hel svårigheter och utmaningar. Föreningen har löst hanteringen för befintliga grupper genom att man håller avstånd, står för handsprit och också tagit fram ett bildstöd för att underlätta informationen till deltagarna.

När pandemins utveckling möjliggör träning i friare former planerar föreningen att återstarta den träningsgrupp som finns i Tyresö, vid Alby friluftsgård. Därför söker Bara vanlig nu personer som är intresserade av att vara med när det är möjligt.

Träningen planeras till måndagar 17.30 vid Alby friluftsgård och redan nu är tre volontärer rekryterade. Ifall man är intresserad av att delta så kan man anmäla intresse till niclas@baravanlig.se eller projektledare@baravanlig.se. Man kan också följa föreningen i sociala medier där de olika evenemangen och annan information läggs upp.