Ge namn åt kommunens lekplatser


Tn på webben 2021-04-13

Information vid lekplatsen på Klintvägen, Trollbäcken 
Bild:Tyresö Nyheter
Information vid lekplatsen på Klintvägen, Trollbäcken 

”Vad kallar ni lekplatsen i Tyresö som barnen brukar leka på?” Den frågan ställer nu kommunen på informationslappar som satts upp vid tio lekplatser i Tyres

Under 2021 kommer kommunen att sätta upp skyltar vid de kommunala lekplatserna, med information om adress och annat som behövs om det skulle hända en olycka och man behöver tillkalla hjälp. I samband med detta ska lekplatserna också få ett officiellt namn. Förhoppningen är att kunna använda de namn som barn och föräldrar redan själva använder.

Därför vänder man sig nu direkt till besökarna på de olika lekplatserna. För att kunna besvara frågan "Vad kallar ni lekplatsen?" finns lappar med en QR-kod uppsatta på lekplatserna. Det går också att gå in direkt på kommunens hemsida och skriva in förslag på namn.

Nästa steg blir att en namnberedningsgrupp går igenom alla förslag. Målsättningen är att kunna ge alla lekplatser unika namn som följer god ortnamnssed.