Kyrkovalet närmar sig


Tn på webben 2021-07-02

Christoffer Holmström, socialdemokratisk ordförande i valnämnden i Tyresö församling.
Bild:Tyresö kommun
Christoffer Holmström, socialdemokratisk ordförande i valnämnden i Tyresö församling.

Kyrkovalet handlar om vem som ska styra tyresö församling där bland annat Trollbäckens kyrka ingår.
Bild:Tyresö Nyheter

Kyrkovalet handlar om vem som ska styra tyresö församling där bland annat Trollbäckens kyrka ingår.Söndagen den 19 september 2021 är det val till Svenska kyrkan. Då kan alla kyrkotillhöriga som är 16 år och äldre rösta om hur de vill att Svenska kyrkan ska styras nationellt, regionalt och lokalt.


Lagen om Svenska kyrkan definierar Svenska kyrkan som en öppen folkkyrka där den demokratiska organisationen och kyrkans ämbete samverkar. De som är medlemmar i Svenska kyrkan röstar i demokratiska val fram vilka som ska styra. Till skillnad från val till riksdag, kommun och regioner använder man i Svenska kyrkan begreppet ”nomineringsgrupp” istället för ”politiska partier”.

För att få kandidera i något av de direkta kyrkliga valen måste man vara föreslagen av en nomineringsgrupp. Många nomineringsgrupper Bildande av nomineringsgrupper har inneburit att det finns många alternativ att välja på. Hittills har totalt 601 nomineringsgrupper över hela landet anmält kandidatlistor till året kyrkoval. Det finns ingen procentspärr mot små nomineringsgrupper i kyrkovalet.

Val till Tyresö församling Kyrkofullmäktige i Tyresö församling har 35 ledamöter. I Tyresö kommer de röstberättigade att kunna välja mellan Socialdemokraterna (S), Vänstern i Svenska
kyrkan (ViSK), Framtidens kyrka i Tyresö församling (FRK) och Sverigedemokraterna (SD).

Val till stiftsfullmäktige
Till stiftsfullmäktige i Stockholms stift ska 91 ledamöter väljas. Sammanlagt 13 nomineringsgrupper har registrerat kandidater. På stiftets hemsida finns information om valet, nomineringsgrupper med mera. https://www.svenskakyrkan.se/stockholmsstift

Val till kyrkomötet
Kyrkomötet har 251 ledamöter varav 249 väljs genom direkta val. Sammanlagt 14 nomineringsgrupper konkurrerar om platserna i kyrkomötet. Vilka de är framgår av Svenska kyrkans hemsida https://www.svenskakyrkan.se/kyrkoval

Tydliga ställningstaganden
– Det ligger ett stort ansvar på den röstberättiga att informera sig om vad de olika nomineringsgrupperna står för, säger Christoffer Holmström, socialdemokratisk ordförande i valnämnden i Tyresö församling. Några av oss kommer kanske ihåg Sverigedemokraternas utträde ur Storkyrkan i samband med riksdagens högtidliga öppnade 2010. Ilskan berodde på
att biskop Eva Brunne i sin predikan talade om rasism och främlingsfientlighet. SD och liknande grupper finns representerade på Svenska kyrkans tre nivåer.

Starka formuleringar
Christoffer Holmström berättar vidare att en ny nomineringsgrupp, Alternativ för Sverige, har registrerat kandidater till kyrkomötet och Stockholms stift.

– Av deras valmanifest framgår bland annat att ”skolavslutningar hålls i kyrkan, med präst, kristna psalmer och nationalsången” och att ”kyrkan återgår till en ordning där äktenskapet är förbehållet man och kvinna” samt att ”kyrkan verkar för att stoppa moskébyggen, böneutrop och andra uttryck för islamisering av Sverige”. Det är starka formuleringar som inte hör hemma i en demokratisk folkkyrka.