Nu startar bygget av bron över Nyforsviken


Tn på webben 2021-08-30

Visionsbild av bron, sett från Alby. Illustration av Gottlieb Paludan Architects.
Bild:Gottlieb Paludan Architects.
Visionsbild av bron, sett från Alby. Illustration av Gottlieb Paludan Architects.

I slutet av 2019 utsågs en vinnare i vem som ska bygga en bro över Nyforsviken, mellan Alby och Tyresta naturreservat. Nu har snart två år gått och i början av september kommer bygget att inledas med målet att bron ska stå klar till våren 2022.


PEAB är entreprenören som av uppdrag från Tyresö kommun kommer att utföra arbetet. Byggandet kommer ske i känslig natur, men för att undvika skador på vardera sidor kommer entreprenören att bygga bron från vattnet, med hjälp av en pråm. Gimmerstabadet kommer att vara sjösättningsplats för pråmen och för lastning av material, vilket innebär att transporter av material görs genom Gimmersta.

Tack vare att arbetet utförs på vattnet kommer bygget inte bli väldigt märkbart för besökare av Alby respektive Tyresta, förutom om man via skogen närmar sig platsen från bron. Bron kommer att vara av modellen hängbro, av typen stressed-ribbon, vilket innebär att den har betongelement som fästs i klippan med bergankare.

Träspänger ska leda fram till bron på båda sidorna, som främst är anpassad för fotgängare.