Onsdagen den 10 augusti 2022 - klockan 21:35

Starka reaktioner efter stoppad verksamhet på Riddarens vårdcentral


Tn på webben 2021-03-25

Anita Mattsson (S) kommunstyrelsens ordförande
Bild:Tyresö Nyheter
Anita Mattsson (S) kommunstyrelsens ordförande

Talla Alkurdi, regionoppositionsråd i Region Stockholm
Bild:Anna Molander
Talla Alkurdi, regionoppositionsråd i Region Stockholm

Igår eftermiddag uppmärksammade Mitti Tyresö att Riddarens vårdcentrals verksamhet stoppas av Region Stockholm. Anledningen sägs vara fusk med skatt och fakturor. Nu kräver kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S) och oppositionsregionrådet i Region Stockholm, Talla Alkurdi (S), att regionen tar ansvar för tyresöbornas vård.


Region Stockholm förklarar beslutet med att man efter ett antal stickprovskontroller under 2018 och 2019 fann brister i faktureringen. Bristerna föranledde en fördjupad granskning av fakturor som var utfärdade 2019 där fler problem uppdagades.

Under den fördjupade granskningen framkom det att Skatteverket fattat beslut om att påföra skatt samt arbetsgivaravgifter för 2018 och 2019 med över 890 000 kronor plus skattetillägg. Utöver det har ägarens överskott av tjänst bedömts av Skatteverket vara drygt 2,7 miljoner kronor mer för 2018 och 2019 än vad ägaren själv har uppgett. Den fördjupade granskningen visade också omfattande brister i faktureringsrutiner och internkontroll. Utöver de ekonomiska bristerna förekommer det också allvarliga brister kring hantering av läkemedel. I ett fall visade granskningen så allvarliga felaktigheter att det föranlett en polisanmälan.

Talla Alkurdi (S), oppositionsregionråd i Region Stockholm, om den stoppade verksamheten:
-En slapphänt hantering av nyetablering riskerar att leda till att oseriösa aktörer släpps fram. Politiken behöver ta tillbaka kontrollen över sjukvården, inte släppa makten till vårdbolagen

Riddarens vårdcentral, med inrättningar i Tyresö, Kista och Märsta, har i dagsläget 19 200 patienter listade. Verksamheten sägs upp omedelbart och ska vara helt avslutade senast 30 april 2021.

Anita Mattsson (S), kommunstyrelsens ordförande, fortsätter:
-Det är nu viktigt att Region Stockholm kliver fram och tar sitt ansvar för att säkerställa en tillgänglig och god vård för tyresöborna. Regionen kan inte i detta läge passivt vänta på den fria etableringsrätten och att en privat aktör ska etablera sig.


Skriv utMest lästa

Nytt nummer av Tyresö nyheter