Tisdagen den 17 maj 2022 - klockan 07:04

Tyresö ansluter sig till Elektrifieringslöfte Region Stockholm


Tn på webben 2022-01-20


Elektrifieringslöftet är en avsiktsförklaring där anslutna kommuner i Region Stockholm aktivt ska verka för att nå klimatmålen inom transportsektorn. Tyresö är en av de kommuner som tagit beslut om att öka ambitionerna.

Idag står godstransporter för 38 procent av växthusutsläppen från Tyresö. Klimatomställningen har varit en prioriterad fråga för det politiska styret i kommunen, bland annat genom framtagandet av en ny klimatplan med målet om nettonollutsläpp 2030.

- Klimatplanen identifierar att elektrifiering av godstransporterna är en prioriterad omställning för att godstransporter ska bli fossilfria. För att hitta effektiva lösningar för omställning av godstransporter krävs en bred samverkan inom regionen och med olika aktörer. Det gäller också för att kunna skapa förutsättningar för elektrifiering utan att öka risken för effektbrist i näten, säger kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson


Skriv utMest lästa

Nytt nummer av Tyresö nyheter