Torsdagen den 5 augusti 2021 - klockan 13:25

Tyresö bostäder bygger nya hyresrätter vid Töresjövägen


Tn på webben 2021-06-10

<span>Illustration över nybyggnation på Töresjövägen i Tyresö</span>
Bild:Pressbild Tyresö Bostäder
Illustration över nybyggnation på Töresjövägen i Tyresö


Idag togs det första spadtaget för 34 nya hyresrätter vid Töresjövägen i Bollmora.  Representanter från Tyresö Bostäder, Tyresö Kommun och NCC fanns på plats och berättade om nybyggnationen och hur projektet jobbat med att bevara utemiljön. Lägenheterna är planerade att stå färdiga för inflytt till nästa sommar.


Projektet har varit möjligt genom att Tyresö kommun sålt mark till Tyresö bostäder och även gjort investeringar i infrastruktur.

Bara genom att bygga fler bostäder kan vi hjälpa unga att få ett eget hem. De här hyresrätterna är en viktig del i detta, då produktionskostnaderna hålls nere och vi får statligt investeringsstöd. Det leder till jämförelsevis låga hyror, vilket är väldigt positivt, säger kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S) som var med och invigde bygget av de nya hyresrätterna.

En viktig målsättning för projektet har också varit att projektet ska vara hållbart och bevara utomhusmiljön. Anita Mattson (S) fortsätter:

-  Bostäderna har höga ambitioner gällande hållbarhet, med solceller på taken, hållbara materialval och miljöer för ökad biologisk mångfald.

Lägenheterna är planerade att stå färdiga för inflytt till nästa sommar.


Skriv utMest lästa

Nytt nummer av Tyresö nyheter