Fredagen den 7 maj 2021 - klockan 06:51

Tyresö har skrivit under Parisdeklarationen för städer och kommuner


Tn på webben 2021-03-22

Anita Mattsson (S) säger att Tyresö ska vara en del av de goda krafter som aktivt arbetar för att omställningen till ett hållbart samhälle ska vara prioriterat på den politiska dagordningen.
Bild:Tyresö Nyheter
Anita Mattsson (S) säger att Tyresö ska vara en del av de goda krafter som aktivt arbetar för att omställningen till ett hållbart samhälle ska vara prioriterat på den politiska dagordningen.

För fem år sedan undertecknade världens länder Parisavtalet, med målet om att begränsa denglobala uppvärmningen till max 1,5 grader.Nu har världens städer och kommuner följt upp detta med en Parisdeklaration, för att gemensamt jobba med att bidra till Parisavtalets mål.

Deklarationen omfattar en lång rad punkter på hur man ska ställa om för att nå 1,5 gradersmålet, och nå en klimatneutral verksamhet så fort som möjligt, men allra senast till 2050. Bland annat ska klimatåtgärder göras till en central fråga i allt beslutsfattande, rapportering av åtgärder och genomförande göras årligen, samt arbetet intensifieras med att påverka den nationella nivån att vidta mer ambitiösa åtgärder.

Anita Mattsson (S), kommunstyrelsens ordförande, om Tyresös deltagande:

- Tyresö ska vara en del av de goda krafter som aktivt arbetar för att omställningen till ett
hållbart samhälle ska vara prioriterat på den politiska dagordningen.


Skriv utMest lästa

Nytt nummer av Tyresö nyheter