Lördagen den 22 januari 2022 - klockan 19:30

Tyresö utvecklar sitt arbete mot våld i nära relationer


2020-05-05

Christoffer Holmström (S), Ajda Asgari (MP) och Tony Thorén (L)
Christoffer Holmström (S), Ajda Asgari (MP) och Tony Thorén (L)

I Tillsammans för Tyresös budget för 2020 ligger ett uppdrag om att utveckla arbetet mot våld i nära relationer. Nu tar detta arbete allt mer konkret form. På det senaste mötet i Arbetsmarknads- och socialnämnden antogs nya riktlinjer för handläggning av ärenden gällande våld i nära relation.

Arbetsmetoderna utvecklas på en rad områden. En av de viktigaste förändringarna är att barnkonventionen nu har blivit svensk lag, och detta ska prägla ärenden med barn inblandade. Att barnets bästa är i fokus, blir tydligare.

Att samordna insatser mellan olika myndigheter och organisationer är avgörande för att nå goda resultat i arbetet mot våld i nära relationer. De nya riktlinjerna förtydligar hur samordningen ska ske, och hur detta kan ske på ett sätt som inte riskerar den sekretess som gäller i den här typen av ärenden.

Ajda Asgari (MP), ordförande i Arbetsmarknads- och socialnämnden, kommenterar besluitet:
- Vi tre partier i Tillsammans för Tyresö är helt överens om att arbetet mot våld i nära relationer måste stärkas. Det var ett av våra viktigaste mål i budgeten för 2020. Nu tar vi fram nya metoder både för att upptäcka och förebygga, samt för effektiva insatser när våldet är ett faktum. Det är mycket positivt att regeringen nu stärker de ideella organisationerna, som t.ex. kvinnojourerna, och vi ser fram emot att jobba ännu närmare dem i detta arbete.

Christoffer Holmström (S), vice ordförande i Arbetsmarknads- och socialnämnden, fortsätter:
- Nu när samhället testas blir utsatthet på flera sätt ännu tydligare, inte minst när det gäller våld i nära relationer. Det är därför extra viktigt att vi bättre kan lära oss vem som är utsatt och hur vi möter det, så att samhället kan finnas där när man som mest behöver det. 

Tony Thorén (L), gruppledare i Arbetsmarknads- och socialnämnden , avslutar:
- Våld i nära relationer är ett stort samhällsproblem som vi inte kan blunda för och aldrig heller acceptera. Det förekommer dessvärre i hela samhället, och det är oftast kvinnor som är svårast utsatta. Att barn ibland blir vittne till våld hemma gör det hela ännu allvarligare. Det är nu väldigt positivt att vi har antagit de nya riktlinjerna för att stärka upp arbetet runt det här området.

I förra veckan meddelade också regeringen nya åtgärder som berör våld i nära relationer. Jämställdhetsmyndigheten ska skyndsamt ta fram ett arbetssätt för att sprida information om våldsutsatta och hur man ska arbeta för att ta kontakt med de drabbade. Socialstyrelsen kommer att fördela 100 miljoner till föreningar som arbetar med att hjälpa våldsutsatta kvinnor, barn och hbtq-personer.


Skriv utMest lästa

Nytt nummer av Tyresö nyheter