Måndagen den 20 mars 2023 - klockan 23:55

Våldsförebyggande handlingsplan nära


Tn på webben 2022-12-15

Klara Watmani (S), ordförande i barn- och utbildningsnämnden och Christoffer Holmström (S), ordförande i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Bild:Tyresö Nyheter
Klara Watmani (S), ordförande i barn- och utbildningsnämnden och Christoffer Holmström (S), ordförande i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Kommunfullmäktige kommer att rösta om en Våldsförebyggande handlingsplan för skolorna i Tyresö. Den har varit upp för beslut i berörda nämnder samt kommunstyrelsen och nu återstår endast kommunfullmäktige innan den antas eller inte.

Handlingsplanen har tagits fram för att vara ett hjälpmedel och ge stöttning i skolornas arbete för att förebygga våld. Handlingsplanen kommer att gälla Tyresö gymnasium, C3L och samtliga grundskolor i kommunen. Enligt handlingsplanen visar forskningen att man når bäst resultat för att förebygga våld när skolorna arbetar aktivt med detta.

– Samtidigt som vi behöver vara tuffa mot kriminaliteten i kommunen så måste vi också arbeta långsiktigt och förebyggande, säger Klara Watmani (S), ordförande i barn- och utbildningsnämnden. Där vet vi att skolorna har en viktig roll och med handlingsplanen växlar vi upp det arbetet.

I handlingsplanen anses det viktigt att både minska förekomsten av våld men också bli bättre på att upptäcka när en elev är utsatt för våld, i och utanför hemmet. Man pekar också på att en trygg skolmiljö ger en bättre skolgång med högre resultat.

– Att förebygga olika typer av våld ger fördelar på flera olika sätt, säger Christoffer Holmström (S), ordförande i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Bättre skolresultat, mindre utsatthet och lägre kriminalitet är några av de, så det är klart att det är viktigt att vi kan stärka det arbetet.

Det är kommunfullmäktige som ska anta planen innan kommunens skolor kan börja arbeta med den. Något som Klara Watmani (S) menar är nödvändigt för att ge verksamheterna rätt förutsättningar att arbeta förebyggande mot våld.

– Handlingsplanen är ett bra stöd för våra verksamheter, menar hon. Alla medarbetare gör redan ett bra arbete men nu kan vi stärka det arbetet ytterligare och ge ännu bättre förutsättningar.


Skriv utMest lästa

Nytt nummer av Tyresö nyheter